• Corona (covid-19) samlingssida
DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Arbetsgivarinformation coronaviruset

Frågorna är många kring coronaviruset, covid-19. Här har vi samlat information hur du ska tänka och agera som arbetsgivare i frågan. De av regeringen föreslagna åtgärderna har inte hunnit få praktisk tillämpning i alla fall. Fastigo uppdaterar efter hand som ny information inkommer. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om olika åtgärder för att fördröja smitt­spridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt.

Informationen nedan är uppdaterad och granskad den 27 mars 2020.

Vad händer efter din ansökan?

Ansöker om medlemskap gör du genom att fylla i inträdesansökan, och skicka in den tillsammans med registreringsbevis för företaget. Det går bra att skicka med post eller elektroniskt. Fastigos styrelse beslutar om inträde för alla nya medlemsföretag. När din ansökan godkänns kontaktas du eller annan ansvarig av en av våra avtalsexperter som stämmer av vilken typ av avtal som ska gälla för era anställda och vilken pensionslösning som passar.

Om coronaviruset efter ämne

Medvetenheten och vaksamheten är säkerligen stor hos personer som har befunnit sig i områden där farlig smitta förekommit. Ta ändå kontakt med medarbetaren och kolla att allt är okej. Finns minsta antydan till sjukdom som skulle kunna härledas till aktuell smitta ska du be personen att anmäla sig sjuk och be denne att snarast ringa sjukvården, till exempel 1177, för rådgivning. Du har som arbetsgivare rätt att beordra medarbetaren arbete från hemmet under 10–14 dagar även om det inte finns tendenser till sjukdom, detta av arbetsmiljöskäl. Oro hos medarbetare måste hanteras. Fastigos råd är att hellre överinformera och prata öppet än att förutsätta att allt är okej. Med det förhållningssättet har du gjort vad du ska som arbetsgivare.

Bra information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för coronaviruset eller andra smittämnen hittar du även på Arbetsmiljöverket.

Karensavdraget tas bort för arbetstagaren genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.  Slopandet av karensavdraget gäller mellan 11 mars och 31 maj. Som arbetsgivare gör du karensavdrag som vanligt, och arbetstagaren ansöker retroaktivt om ersättning till Försäkringskassan. Praktisk tillämpning och detaljer är inte framtagna av Försäkringskassan än.

Kravet på läkarintyg upphävs temporärt från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Detta gäller från och med den 27 mars. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden. Om arbetstagaren fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste denne lämna in ett läkarintyg när ansökan om sjukpenning till Försäkringskassan sker. 

Vanligtvis krävs att en anställd lämnar ett läkarintyg till sin arbetsgivare från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden för att ha rätt till sjuklön. Nedsättningen av arbetsförmågan styrks då genom intyg av läkare eller tandläkare. Vid utbrott av en omfattande samhällsfarlig sjukdom bedömer regeringen att det finns anledning att tillfälligt upphäva kravet på läkarintyg för att avlasta hälso- och sjukvården. 

 

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj för att sjuka ska kunna stanna hemma från jobbet längre och minska smittspridningen. Fastigo tar reda på detaljer om hur detta ska gå till i praktiken och uppdaterar så snart vi vet mer.

Smittbärare måste avhålla sig från arbete för att inte sprida smitta och ska sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att arbetstagaren inte får arbeta eftersom denne är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Läs mer om regler för smittbärarpenning hos Försäkringskassan. I Fastigos tjänstemannaavtal finns regler om löneutfyllnad vid uppbärande av smittbärarpenning.

Korttidspermittering eller korttidsavtal innebär vanligtvis att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Den nu aktuella konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med den 16 mars. På Tillväxtverkets webbplats kan du se processen med korttidspermittering kommer att gå till. Förutsättningarna till att nyttja korttidspermittering för dig som medlem i Fastigo är klara; Fastigo har träffat avtal om korttidspermittering med Fastighetsanställdas förbund, Kommunal och i stort sett alla parter på tjänstemannasidan. Nyhetsbrev angående specifika villkor per avtalsområde har skickats till ansvarig person på Fastigos medlemsföretag.

Om en medarbetare måste stanna hemma med sina barn på grund av att skolan eller förskolan har stängt så gäller följande:

Om barnet är sjukt så gäller förstås vård av barn. Annars så får personen om möjligt  försöka att jobba hemifrån, ta semester, tjänstledigt eller försöka lösa situationen på annat sätt. Det är ett exceptionellt läge för samhället i stort, och vi behöver ha ett hjälpsamt och öppet förhållningssätt.

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att de som kan jobba hemifrån eller på distans ska göra det. Fastigo har lånat fastighetsbolaget Castellums intervju med Lena Lid Falkman, forskare inom kontor och moderna arbetssätt på Handelshögskolan i Stockholm, som ger sina bästa tips för hur man underlättar och effektiviserar arbete hemifrån:

 

Många arbetsplatser uppmanar just nu anställda att arbeta hemifrån. Vilka är dina tips för hur man bäst arbetar hemma?
1.      Tid – bestäm hur länge du ska jobba och mellan vilka klockslag. När tiden är slut kan du koppla av. Om du bestämmer att du enbart får jobba under denna period blir det lättare att avstå från distraktionsmoment såsom disk, vattna blommor och andra hushållssysslor.

2.      Plats – avsätt en specifik plats för ditt arbete. Bestäm att det är på denna plats du utför ditt arbete. Detta skapar en fysisk gräns mellan arbete och fritid.

3.      Social sammanhållning – Även om du inte kan träffa dina kollegor kan ni ses virtuellt. Använd digitaliseringens möjligheter för att upprätthålla social kontakt.

4.      Var rädd om din kropp – Investera i en bra stol och rör på dig. Många kontor har ergonomiska skrivbordsstolar samt höj- och sänkbara skrivbord. Om du inte har möjlighet att arrangera detta hemma kan du se till att röra på dig med jämna mellanrum för att vara rädd om din kropp. Du kan även ta korta promenader.

5.      Ta små pauser - Många som arbetar hemma använder sig även av pomodoro-metoden – arbeta 25 minuter för att sedan ta en paus i 5 minuter.

6.      Byt om – Klä dig som om du ska gå till jobbet. Detta är en personlig devis som jag själv använder. Jag upplever att professionella kläder ingjuter en känsla av att jag befinner mig i en arbetskontext även om jag arbetar hemma.

 

Vad kan chefer och arbetsgivare göra för att arbetsleda på distans?
- Håll regelbundna, såväl enskilda som gemensamma, avstämningar med de anställda över videosamtal. Diskutera vilka leveranser som ska utföras och när de ska vara klara. Boka därefter in löpande uppföljning över videosamtal. Hur ofta detta sker brukar variera från anställd till anställd då vissa vill ha täta avstämningar, andra veckovisa eller varannan vecka. Nog så viktigt är att fråga dina anställda vad de behöver för att klara av sitt arbete, säger Lena Lid Falkman till Castellum.

 

Om du måste säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist så finns det en del att tänka på så att det blir rätt. Du som är medlem i Fastigo kan läsa mer om vad som gäller här. Fastigo rekommenderar att du alltid kontaktar din rådgivare inför en eventuell uppsägning. 

Du kan kontakta Trygghetsrådet Fastigo eller Trygghetsfonden Fastigo-LO inför en uppsägning på grund av arbetsbrist. Genom fonderna har dina medarbetare möjlighet till vidareutbildning, hjälp att starta eget, en karriärcoach eller löneutfyllnad.

Industrins parter har meddelat att de med anledning av coronaviruset enats om att prolongera, det vill säga förlänga, sina avtal till den sista oktober utan några förändringar. Detta påverkar i sin tur Fastigos avtalsrörelse.

Även Fastigo har för avsikt att prolongera sina avtal. Samtal förs med de fackliga motparterna, men förhandlingar har ännu inte avslutats, varför datum för förlängningen inte satts.

Detta innebär att årets lönehöjningar bör vänta till dess att nya avtal har tecknats, troligen till hösten 2020.

Följ nyhetsrapporteringen samt säkra källor såsom Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Coronaviruset och UDs reseinformation. 

Folkhälsomyndigheten bedömer risknivån för importfall som mycket hög. Likaså bedöms risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall som mycket hög.

Bedömningen är enligt Folkhälsomyndigheten baserad på den information som utgår från WHO och ECDC, samt de rapporterade svenska fallen.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.