2017
november
Föreläsning
nov
23
Torsdag
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Att förebygga ohälsa. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska ...
Föreläsning
nov
29
Onsdag
Att hantera missbruk
Hur ska arbetsgivare hantera anställdas missbruksproblem? Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, ...
2018
januari
Kurs
jan
24
Onsdag
GDPR - General Data Protection Regulation
Varmt välkommen till  kurs i den nya dataskyddsförordningen, GDPR - General Data Protection ...
februari
Konferens
feb
08
Torsdag
Inbjudan till partsgemensam lönekonferens 2018
Lokala lönebildningsavtal De löneavtal som finns på tjänstemannasidan inom Fastigos avtalsområde är så ...