De kommunala pensionsplanerna

25
jan
Digital
Börjar: 2023-01-25 09:00
Slutar: 2023-01-25 15:00
Pris medlemsföretag: 5 900 kr
Pris EJ medlemsföretag: 8 850 kr
Sista anmälningsdag: 2023-01-20

De kommunala pensionsplanerna – AKAP-KR och KAP-KL

Från och med 2023 är AKAP-KR (Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension) gällande pensionsavtal för de medlemsföretag som omfattas av kommunal tjänstepension. Planen hette tidigare AKAP-KL. Det nya pensionsreglerna innebär en modernisering av det kommunala pensionsavtalet från förmånsbestämt till ett premiebestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs, samtidigt som arbetsgivarna får ökad möjlighet att förutse uppkomna pensionskostnader. Huvuddelen av arbetstagarna kommer att omfattas av AKAP-KR, förutom arbetstagare som omfattas av KAP-KL:s förmånsbestämda del som kvarstår i sin pensionsplan. AKAP-KR är för medarbetare födda 1986 eller senare och är helt premiebestämd. För övriga medarbetare fortsätter KAP-KL att gällaDessa har möjlighet att välja AKAP-KR enligt särskilda övergångsbestämmelser. Vi går igenom hur tjänstepensioner fungerar i stort och berättar specifikt om KAP-KL och AKAP-KL och vad som skiljer dem åt.

Innehåll: 

  • Hur fungerar de kommunala tjänstepensionerna 
  • Nyheterna i AKAP-KR 
  • Övergångsreglerna för de som idag omfattas av KAP-KL:s förmånsbestämda del
  • De anställdas pensionsvillkor och försäkringar ur arbetsgivarens perspektiv
  • Ersättningens storlek och utbetalningstid
  • Pensionsavtalets innebörd för arbetsgivaren och den anställde

 

Pensionsprat får många att skruva osäkert på sig, men att tänka på sin egen och sina medarbetares pension är både viktigt och aktuellt. Hur får du själv och dina medarbetare ut mest pension för pengarna?

Kursen genomförs digitalt. Anslutningslänk skickas i till den e-postadress du anger vid registrering några dagar innan kursstart. 

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras halv kursavgift. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras full kursavgift.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.