2017
oktober
Workshop
okt
24
Tisdag
Klassigo – workshop
Klassigo är ett partsgemensamt system för lönestatistik för fastighetsbranschen. Klassigo delar in ...
Kurs
okt
25
Onsdag
Bostadsrättsföreningen som arbetsgivare
Ansvar för styrelse i brf. Att ha en anställd, om så bara ett ...
november
Kurs
nov
09
Torsdag
Arbetsrätt för chefer
Trygghet i arbetsgivarrollen. För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap ...
Kurs
nov
14
Tisdag
Pensionskurs ITP-planen
Att tänka på sin egen och sina medarbetares pension är både viktigt ...
Konferens
nov
16
Torsdag
2 dagar
Fastighetsbranchens HR-dagar
Välkommen till Fastighetsbranschens HR-dagar 16-17 november 2017
Föreläsning
nov
23
Torsdag
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Att förebygga ohälsa. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska ...
Föreläsning
nov
29
Onsdag
Att hantera missbruk
Hur ska arbetsgivare hantera anställdas missbruksproblem? Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, ...