2017
september
Kurs
sep
07
Torsdag
Lönekartläggning med Klassigo
Fastighetsbranschens effektiva löneverktyg. Lön är en lika viktig fråga för arbetstagaren som för ...
Kurs
sep
13
Onsdag
S-avtalet
Avtalens praktiska tillämpning. Fastigos avtal är lokalt förankrade och utformade för att så ...
Kurs
sep
19
Tisdag
2 dagar
F-avtalet
Avtalens praktiska tillämpning. Fastigos avtal är lokalt förankrade och utformade för att så ...
Kurs
sep
27
Onsdag
2 dagar
Omplacering, uppsägning & avsked
Fördjupning i arbetsrättens centrala delar. De arbetsrättsliga reglerna om omplacering, uppsägning och avsked ...
oktober
Kurs
okt
04
Onsdag
2 dagar
K-avtalet
Avtalens praktiska tillämpning. Fastigos avtal är lokalt förankrade och utformade för att så ...
Kurs
okt
11
Onsdag
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalet – chefens verktyg Alla i verksamheten behöver sitta ner på ett väl ...
Kurs
okt
18
Onsdag
2 dagar
I-avtalet
Avtalens praktiska tillämpning. Fastigos avtal är lokalt förankrade och utformade för att så ...
Workshop
okt
24
Tisdag
Klassigo – workshop
Klassigo är ett partsgemensamt system för lönestatistik för fastighetsbranschen. Klassigo delar in ...
Kurs
okt
25
Onsdag
Bostadsrättsföreningen som arbetsgivare
Ansvar för styrelse i brf. Att ha en anställd, om så bara ett ...
november
Kurs
nov
09
Torsdag
Arbetsrätt för chefer
Trygghet i arbetsgivarrollen. För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap ...
Kurs
nov
14
Tisdag
Pensionskurs ITP-planen
Att tänka på sin egen och sina medarbetares pension är både viktigt ...
Konferens
nov
16
Torsdag
2 dagar
Fastighetsbranchens HR-dagar
Välkommen till Fastighetsbranschens HR-dagar 16-17 november 2017
Föreläsning
nov
23
Torsdag
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Att förebygga ohälsa. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska ...
Föreläsning
nov
29
Onsdag
Att hantera missbruk
Hur ska arbetsgivare hantera anställdas missbruksproblem? Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, ...