En arbetsgivarorganisation för dina behov

Välj en arbetsgivarorganisation som kan din bransch – och som är byggd för dina behov. Här hittar du en snabb sammanfattning av vad Fastigo erbjuder, vad det kostar att bli medlem, och information om hur du går vidare. Välkommen som medlem i Fastigo!

En arbetsgivarorganisation för dina behov

En personlig förhandlare
Som medlem i Fastigo har du en egen kontaktperson som är insatt i förhållandena på just ditt företag, och som kan bistå både inför och under förhandlingar.

Unik lönestatistik för hela branschen
Som medlem har du exklusiv tillgång till unik information om marknadslönerna – både faktiskt läge och tendenser – i hela fastighetsbranschen. Statistiken är ett utmärkt verktyg till exempel inför löneförhandlingar och nyanställningar.

Rättshjälp innan du behöver det
Med vår förebyggande juridiska rådgivning minimeras riskerna för att du hamnar i en rättslig tvist. Skulle en tvist ändå uppstå har vi jurister som är ombud för dig vid förhandling eller rättegång.

Stöd i personalfrågor
Hos Fastigo finns all kompetens du behöver, både strategiskt och operativt, inom personal- och organisationsområdet. Råd och stöd såväl i personalfrågor som i ledarskapet ingår i medlemsavgiften. Vill du ha rådgivning eller hjälp i mer specifika projekt kan du dessutom anlita Fastigo HR-stöd, en komplett specialistresurs.

Alltid utbildad
Med hjälp av våra kurser fyller vi till självkostnadspris i de flesta luckor du kan tänkas ha: kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö, utvecklingssamtal, pensioner, försäkringar är några exempel i utbudet.

Alltid uppdaterad
Som medlem i Fastigo är du alltid välinformerad om aktuella arbetsgivarfrågor. Genom fastigo.se, vd-brevet, Läs Mer, nyhetsbrev, specialanpassade kurser och utbildningar är du alltid uppdaterad.

Trygghet på köpet
Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo-LO ger råd och stöd till både arbetsgivare och arbetstagare vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Både företaget och de anställda blir tryggare på köpet.

Mer snabbfotade
Fastigo är inte en enorm koloss med tusentals anställda. Vi är tillräckligt små för snabb och personlig service, och tillräckligt stora för att vara en heltäckande arbetsgivarorganisation – med all expertis du behöver.


Medlemskap och årsavgift

Med de många fördelar som ett medlemskap i Fastigo innebär, följer också vissa skyldigheter. Medlemmar måste vara verksamma inom fastighetsbranschen eller ha relevant verksamhetsanknytning, och är skyldiga att teckna relevanta försäkringar och kollektivavtal. Företaget får inte heller ha restförda skatter eller avgifter, och måste följa Fastigos stadgar och avtal. Alla medlemsansökningar behandlas av Fastigos styrelse. Vid ansökan sker också kreditprövning av företaget.

Medlemsavgiften till Fastigo 2019 är 1.000 kr.
Till det kommer en avdragsgill serviceavgift om 0,2% av totalt utbetalda löner och ersättningar för vilka kontrolluppgift lämnats, dock minst 10 % av prisbasbeloppet, pbb, det vill säga 4 650 kr under 2019.

Utöver medlemskapet tillkommer avgifter till Trygghetsfonden Fastigo-LO på 0,0773% av de kollektivanställdas lönesumma, och en avgift till Trygghetsrådet Fastigo på 0,15% av tjänstemännens lönesumma.

Tillsammans med andra aktörer och organisationer i branschen är Fastigo en av parterna i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. För att trygga den långsiktiga finansieringen av utbildningsnämnden tillkommer också en kollektivavtalad avgift på 0,05% av årslönesumman. Även denna avgift är avdragsgill.

Ställt mot den rådgivning och det stöd Fastigo kan ge, hoppas vi att frågan om medlemskap ska vara ett enkelt val. Kontakta oss för medlemsskap på 08-676 69 00

Varmt välkommen till Fastigo!

En arbetsgivarorganisation för hela fastighetsbranschen

Fastigo samlar cirka 1 100 företag från hela fastighetsbranschen. Bland våra medlemmar finns privata, kommunala och kooperativa företag samt bostadsrättsföreningar. Här kan du läsa om vad några av våra medlemmar tycker om oss.

Mikael Granath, Vd Willhem
”Tryggt med en arbetsgivarorganisation som kan fastighetsbranschen och har de resurser vi behöver”

Willhem äger idag runt 16 500 lägenheter och vi har planer både på att utveckla och utöka vårt fastighetsbestånd. Därför är det tryggt med en arbetsgivarorganisation som har de resurser som vi vet att vi behöver, men inte kan motivera att ha inom vår egen organisation.Christer Berglund, Vd HSB Södra Norrland
”Trots att vi finns i Sundsvall och de i Stockholm finns det alltid en känsla av närhet.”

Vi använder Fastigos tjänster ganska flitigt: både utbildningsutbudet, förhandlingsstödet, och råd och hjälp i kniviga situationer. Men skulle jag säga en sak som vi uppskattar så är det att all hjälp både är snabb och personlig – och proffsig. Trots att vi finns i Sundsvall och de i Stockholm finns det alltid en känsla av närhet.

Fastigo – medlemsägt och demokratiskt

Fastigo, Fastighetsbranschen Arbetsgivarorganisation, är en ideell förening med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av arbetsgivare. Högsta beslutande organ är årsstämman, där alla medlemmar har rätt att delta och besluta om organisationens inriktning.

Fastigo har cirka 1 100 medlemsföretag – från små bostadsrättsföreningar till stora fastighetsbolag och förvaltningsentreprenörer – jämnt spridda över hela landet. Alla företag med anknytning till fastighetsbranschen kan bli medlemmar i Fastigo.

Ansök om medlemskap direkt

Ansöker om medlemskap gör du genom att fylla i inträdesansökan, och skicka in den tillsammans med registreringsbevis för företaget. Det går bra att skicka med post eller elektroniskt.

Fastigos styrelse beslutar om inträde för alla nya medlemsföretag. När din ansökan godkänns kontaktas du eller annan ansvarig av en av våra avtalsexperter som stämmer av vilken typ av avtal som ska gälla för era anställda och vilken pensionslösning som passar.