DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Trygghetsfonden Fastigo-LO

När företag tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist kan de anställda få råd och stöd av Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Alla medlemmar omfattas

Så länge arbetsgivaren är medlem i Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, omfattas alla tillsvidareanställda (exkl. vd) av Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo-LO. Trygghetsfonderna fungerar både som en samtalspartner för arbetsgivare, facklig organisation och anställda. Vi hjälper de som blir uppsagda mot en ny och varaktig försörjning.

På den här webbplatsen kan du både som anställd och arbetsgivare läsa mer om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa dig med. Om du är osäker, börja med att kontrollera att du hamnat på rätt trygghetsfond – Trygghetsrådet Fastigo eller Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Under en försöksperiod om 2,5 år (180701-201231) utvidgar Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo-LO sina respektive omställningsuppdrag till att även omfatta uppsägning pga personliga skäl/ohälsa.

Om Trygghetsrådet Fastigo

Om Trygghetsfonden Fastigo-LO

Trygghetsfonden Fastigo-LO är en partsgemensam trygghetsfond som skapats för att göra det bästa av en svår situation. Vi hjälper både arbetsgivare och anställda med råd och stöd i omställningssituationer, oavsett om det gäller enskilda personer eller grupper som tvingas lämna sin anställning, eller om hela företag tvingas lägga ned eller lägga om sin verksamhet. Målet är att försöka hindra eller minska de negativa konsekvenserna av uppsägningar eller verksamhetsförändringar.

Trygghetsfonden Fastigo-LO grundades 1983 och utgår från ett trygghetsavtal mellan Fastigo och LO. Från och med den 1 september 2005 gäller ett avtal om omställningsförsäkring, Omställningsavtal Fastigo-LO, som ersatte avtalet som tecknades 1983. Cirka 11 000 kollektivanställda omfattas av Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Styrelse

Styrelsen för Trygghetsfonden Fastigo-LO består av tre ordinarie och tre suppleanter från vardera Fastigo och LO. Beredningsgruppen representeras av en ledamot från LO och Trygghetsfonden Fastigo-LO:s rådgivare.

Har du kommit till rätt trygghetsfond?

Medlemsföretag i Fastigo kan i omställningssituationer få hjälp av antingen Trygghetsrådet Fastigo eller Trygghetsfonden Fastigo-LO, beroende på vilket avtalsområde de anställda tillhör. Trygghetsfonden Fastigo-LO omfattar cirka 11 000 kollektivanställda inom LO-området.

Om de anställda som berörs är tjänstemän ska du istället kontakta Trygghetsrådet Fastigo.

Om du är osäker på vilken fond som gäller för dig är du välkommen att kontakta Marie Windmar på marie.windmar@fastigo.se eller 08-676 69 20.

Vem kan få stöd?

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Då har du möjlighet att få omställningsstöd av Trygghetsfonden Fastigo-LO. Förutsättningen är att du är tillsvidareanställd arbetstagare inom LO:s avtalsområde på ett företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo. Du måste också ha en arbetstid på minst 16 timmar per vecka samt vara under 65 år.

Undantagna är:

  • arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller jämför ställning, samt
  • arbetstagare som anställts med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

 

Är du inte kollektivanställd inom LO-området, utan tjänsteman, ska du istället kontakta Trygghetsrådet Fastigo.

Omställningsavtal Fastigo-LO

Omställningsavtalet, som ligger till grund för Trygghetsfonden Fastigo-LO, är tecknat mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och LO. Omställningsavtal Fastigo-LO gäller endast för arbetstagare inom LO-området som är anställda på Fastigos medlemsföretag.

När en kollektivanställd är eller riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist är det Trygghetsfonden Fastigo-LO:s uppgift att så långt som möjligt försöka förhindra arbetslöshet. Vi vill i första hand verka för aktiva stödåtgärder såsom jobbcoachning, kompetensutveckling, omkostnadsbidrag i samband med start av eget företag eller löneutfyllnad under en tid om det nya jobbet ger lägre inkomst.

Arbetstagare

Arbetstagare

Vägen till en ny försörjning

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Då kan du få råd och stöd från Trygghetsfonden Fastigo-LO. Målet för oss är att du så snart som möjligt ska hitta en lösning på din situation.

Vägen till en ny, varaktig försörjning är alltid en individuell resa. Det finns inga standardlösningar – däremot en rad möjligheter. Ansvaret är i grunden alltid ditt. Men om du själv satsar aktivt på din nya framtid, då ställer vi helhjärtat upp med råd och stöd på din väg mot ett nytt jobb.

Börja med att kontrollera att du hamnat på rätt trygghetsfond. Om du arbetar inom LO-området kan du läsa vidare här till vänster.

Om du istället är tjänsteman tillhör du Trygghetsrådet Fastigo.

Omställningsstöd

Omställningsstöd innebär att vi försöker underlätta för dig att komma vidare till nästa jobb. Det kan till exempel handla om att vi hjälper dig med jobbcoachning, kompetensutveckling, eller möjligheten att få ett starta-eget-bidrag. Om du får en ny anställning finns också ytterligare möjligheter, till exempel i form av löneutfyllnad eller introduktionsstöd till den nya arbetsgivaren.

När du är anmäld* till Trygghetsfonden Fastigo-LO är ditt första steg att tillsammans med oss analysera din situation. Vi är ditt bollplank när du sätter dina mål för framtiden, och bistår med vår erfarenhet och våra kunskaper. Vår rådgivning och det stöd som vi kan bidra med är alltid personligt och individuellt anpassat.

Om du fått besked om uppsägning på grund av arbetsbrist, ta kontakt med Trygghetsfonden Fastigo-LO:s rådgivare så snart som möjligt – vänta inte till sista arbetsdagen! Ju snabbare vi kan överblicka din situation, desto bättre hjälp kan vi ge dig på vägen.

* Tillsammans med din arbetsgivare fyller du i en anmälan och skickar in den till Trygghetsfonden Fastigo-LO tillsammans med kopia av förhandlingsprotokollet för uppsägningen.

Avgångsbidrag, AGB

Om du haft en tillsvidareanställning, fyllt 40 år och arbetat minst 50 månader under en femårsperiod kan möjligheten finnas att få AGB.

Detta bidrag administreras och utbetalas enligt särskilda villkor av AFA Försäkring. Läs mer på www.afaforsakring.se

Efterskydd

Du har två års efterskydd från och med att din anställning upphört, dock längst till du är 65 år. Om du inom dessa två år får en ny tillsvidareanställning och åter blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att komma tillbaka till oss för en ny bedömning.

Efterskyddet gäller även om din nya arbetsgivare inte är medlem i arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Tjänstepensionspremier

Om du fyllt 60 år och varit anställd i minst tio år hos arbetsgivaren som säger upp dig kan Trygghetsfonden Fastigo-LO betala dina tjänstepensionspremier fram till att du fyller 65 år. Det förutsätter också att du inte får någon ny anställning, och att du är aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

 

Vem kan få stöd av Trygghetsfonden Fastigo-LO?

Förutsättningen för att ta del av vårt omställningsstöd och av våra ekonomiska ersättningar är att du arbetar inom LO-området i ett företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo, att du är tillsvidareanställd och att du arbetar minst 16 timmar i veckan samt är under 65 år.

Undantagna är:

  • arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller jämför ställning, samt
  • arbetstagare som anställts med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 

Är du inte kollektivanställd utan tjänsteman ska du istället kontakta Trygghetsrådet Fastigo.

Du behöver inte vara medlem i facket för att omfattas av trygghetsfondernas stöd.

Vanliga frågor och svar

Här är svaren på några vanliga frågor som ställs till Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Måste jag vara medlem i facket för att få stöd från Trygghetsfonden Fastigo-LO?
Nej, du behöver inte vara fackligt organiserad för att få stöd. Din arbetsgivare måste däremot vara medlem i arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Hur anmäler jag mig till Trygghetsfonden Fastigo-LO? 
Du ska tillsammans med arbetsgivaren anmäla att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Du kan skriva ut en anmälningsblankett eller kontakta oss. Observera att ett förhandlingsprotokoll som är justerat av parterna (fack och arbetsgivare) ska bifogas med din anmälan.

Är det speciella krav som ställs för att få stöd?
Du ska vara uppsagd eller riskera att bli uppsagd på grund av arbetsbrist, vara tillsvidareanställd och arbeta minst 16 timmar per vecka, samt vara under 65 år. Du måste också vara arbetstagare inom LO-området för att få stöd av Trygghetsfonden Fastigo-LO. Är du istället tjänsteman ska du kontakta Trygghetsrådet Fastigo.

Vad händer om jag blir uppsagd igen när jag fått en ny anställning?
Då kan du ta del av vårt så kallade efterskydd. I korthet innebär det att om du får nytt jobb, och åter blir uppsagd på grund av arbetsbrist inom två år efter att din första anställning upphört, kan du under vissa förutsättningar få nytt stöd från Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Vad kan jag räkna med att få för stöd från Trygghetsfonden Fastigo-LO?
Det går inte att säga utan individuell prövning. Det beror på vilka behov du har och vad du och din rådgivare kommer fram till. Ta kontakt med oss tidigt – gärna redan när du får veta att du är övertalig. Naturligtvis kan du även göra det under uppsägningstiden eller i samband med att den tar slut.

Jag har blivit erbjuden en visstidsanställning med lägre lön än tidigare. Får jag vara kvar hos Trygghetsfonden Fastigo-LO under tiden jobbet pågår och kontakta er igen när visstidsanställningen upphör?
Ingen blir gladare än vi om du hittar ett nytt jobb, vare sig det är tillfälligt eller en tillsvidareanställning (fast, varaktig tjänst). Om du inom det första arbetslösa året får en anställning med lägre lön kan du ansöka om löneutfyllnad, dock inom tre månader från anställningens början. Löneutfyllnad brukar i regel beviljas under några månader. Du kvarstår hos Trygghetsfonden Fastigo-LO och när visstidsanställningen upphör är du välkommen att kontakta oss igen.

Hur lång tid tar det från ansökan till beslut?
Om du har varit i kontakt med din rådgivare och gått igenom dina behov går det i regel snabbt.

Anmälan till Trygghetsfonden Fastigo-LO

Så fort du fått veta att du är övertalig kan du ta kontakt med Trygghetsfonden Fastigo-LO för att påbörja din process. Det går förstås också bra att kontakta oss under uppsägningstiden, eller i samband med att den tar slut.

För att komma igång behöver vi en anmälan från dig, ifylld och undertecknad av din arbetsgivare på sidan 1 och dito av dig på sidan 2. Med anmälan ska bifogas en kopia av förhandlingsprotokoll som behandlar uppsägningen, och som är justerat av både fack och arbetsgivare.

Arbetsgivare och fack

Arbetsgivare och fack

Gemensamt ansvar för ett tryggare arbetsliv

När företaget tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist gäller det att på ett tidigt stadium erbjuda den uppsagde råd och stöd. Som medlem i Fastigo har dina anställda förmånen att omfattas av Trygghetsfonden Fastigo-LO och Trygghetsrådet Fastigo.

Vi kan redan innan uppsägningen träder i kraft hjälpa till att reda ut fakta och analysera situationen. Vi går igenom vilka typer av stöd som går att få, och vilket som ger störst nytta för den uppsagde. En ny och varaktig försörjning är alltid målet.

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med, och vilket stöd du som arbetsgivare kan få i processen. Börja med att kontrollera att du hamnat på rätt trygghetsfond. Om de anställda som berörs är kollektivanställda inom LO-området kan du läsa vidare här till vänster.

Om de anställda istället är tjänstemän ska du kontakta Trygghetsrådet Fastigo.

Att tänka på inför uppsägning

Att säga upp en medarbetare känns för många chefer som den absolut svåraste situationen man kan ställas inför. Därför är det viktigt att vara väl förberedd.

Här är några saker som är viktiga att komma ihåg i processen:

Var tydlig och informera om anledningen till förändringen. Se också till att andra chefer förmedlar samma budskap. Informera kontinuerligt om tidplan och vad som kommer att hända under hela förändringsprocessen.

Var närvarande och synlig under dagarna efter uppsägningarna så att du kan svara på frågor både från de som blir uppsagda och de som ska vara kvar på arbetsplatsen.

Det är viktigt att du är väl förberedd på vilka reaktioner som kan komma både från de som blir uppsagda och de som får stanna kvar. Det är också viktigt att vara klar över sin egen roll och ansvar, att lyssna och ta sig tid att svara på frågor.

Kontakta gärna oss på Trygghetsfonden Fastigo-LO, så berättar vi om vilket stöd vi kan ge till de uppsagda. Om du vill säkerställa att uppsägningarna blir korrekt arbetsrättsligt genomförda, ta kontakt med din förhandlare på Fastigo.

Omställningsstöd till anställda

Omställningsstöd innebär att vi försöker underlätta för de uppsagda att komma vidare till nästa jobb. Det kan till exempel handla om att vi hjälper till med jobbcoachning, bidrag till kompetensutveckling, eller möjligheten att få starta-eget-stöd.

I vissa fall kan vi också bistå ekonomiskt, till exempel genom betalning av tjänstepensionspremier. En ny anställning för den uppsagde kan också innebära löneutfyllnad eller introduktionsstöd till den nya arbetsgivaren.

Vanliga frågor och svar

Här är svaren på några vanliga frågor som ställs till Trygghetsfonden Fastigo-LO.

För vem gäller Trygghetsfonden Fastigo-LO?
Trygghetsfonden Fastigo-LO omfattar samtliga tillsvidareanställda under 65 år med minst 16 timmars arbetsvecka inom LO:s avtalsområden i företag som är anslutna till Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation.

Från när är ett företag anslutet till Trygghetsfonden Fastigo-LO?
Anslutningen gäller från samma datum som medlemskapet i Fastigo träder i kraft.

När är det aktuellt att kontakta Trygghetsfonden Fastigo-LO?
Vi finns tillhands så snart ett företag har konstaterat arbetsbrist men ännu inte tagit beslut om uppsägning. Därefter måste en formell anmälan göras.

Vems ansvar är det att se till att en anmälan görs till Trygghetsfonden Fastigo-LO?
Det är ett delat ansvar mellan arbetsgivaren och den uppsagde. Båda parter ska se till att en undertecknad anmälan sänds in till oss. Ihop med anmälan ska även ett justerat förhandlingsprotokoll om arbetsbristen bifogas.

Vad händer efter anmälan?
Trygghetsfonden Fastigo-LO bekräftar anmälan med ett brev till den uppsagde medarbetaren och skickar med en broschyr som kort informerar om verksamheten samt att man när som helst är välkommen att ta kontakt med Trygghetsfonden Fastigo-LO:s rådgivare.

Hur fungerar rådgivningen?
Rådgivaren fungerar som neutral samtalspartner till såväl arbetsgivare, facklig organisation som till uppsagd medarbetare.

Kan företag få internt utbildnings-/utvecklingsstöd i syfte att undvika övertalighet?
När företag har haft behov av lite större utvecklingsåtgärder för att undvika övertalighet i framtiden har vi, ibland tillsammans med Trygghetsfonden Fastigo–LO, bidragit med visst ekonomiskt stöd. Kontakta Trygghetsfonden Fastigo–LO för mer information.

Anmälan till Trygghetsfonden Fastigo-LO

Så fort du konstaterat övertalighet kan du ta kontakt med Trygghetsfonden Fastigo-LO för att påbörja en process för de anställda som berörs. Det går förstås också bra att kontakta oss under uppsägningstiden, eller i samband med att den tar slut.

För att komma igång behöver vi en anmälan för varje anställd, ifylld och undertecknad av dig som arbetsgivare på sidan 1 och dito av den anställde på sidan 2. Med anmälan ska bifogas en kopia av förhandlingsprotokoll som behandlar uppsägningen, och som är justerat av både fack och arbetsgivare.

Blanketter och material

Här hittar du blanketter för anmälan till oss samt informationsmaterial om Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Kontakt
Växel: 08-676 69 00
Direkt: 08-676 69 20
Fax: 08-20 75 75

Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag 8.00-16.00
Lunch 11.30-12.30

Besöks- och postadress
Sveavägen 31, 111 34 Stockholm

Faktureringsadress
Trygghetsfonden Fastigo-LO
Sveavägen 31, 111 34 Stockholm
ekonomi@fastigo.se

Organisationsnummer
802007-7932

Marie Windmar

Verksamhetsansvarig Trygghetsfonderna
  • 08-676 69 20

Veronica Lundberg

Ekonomiassistent
  • 08-676 69 04

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.