Vad ska en personalhandbok innehålla?

En personalhandbok ska informera om regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till. En personalhandbok kan bland annat innehålla företagets övergripande personalpolitik, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och diskriminering, arbetstider och ledighet samt löner och förmåner.

Måste jag följa det som står i kollektivavtalet?

En arbetsgivare med kollektivavtal är skyldig att följa de regler som finns i avtalet på samma sätt som arbetsgivaren är bunden av tvingande regler i lagstiftningen. Fastigos kollektivavtal kan i många fall anpassas till företagens behov om det sker genom lokal överenskommelse som träffas mellan fack och arbetsgivare. Det ska klart framgå av kollektivavtalsregeln om […]