• Nyheter
  • Nytt avtal med Vision, Ledarna och AiF klart!
DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Arbetsgivarnytt, Avtal 2023

Nytt avtal med Vision, Ledarna och AiF klart!

Fastigo, Vision, Ledarna och AiF har träffat överenskommelse om nytt K-avtal som gäller från den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025, se protokoll.

Lönebildningsavtalet mellan Fastigo och Vision samt AiF är fortsatt ett processlöneavtal som är helt utan siffror för löneutrymme. Lönebildningen ska hanteras lokalt hos företaget och bland annat bygga på företagets affärs-/verksamhetsidé, ekonomi (där bland annat företagets samtliga personal-kostnader ska beaktas), omvärldsfaktorer och produktivitetsutveckling. Om inte de lokala parterna kommer överens om annat datum för lönerevision, ska löneökning utges från den 1 april respektive år.

Lönebildningsavtalet mellan Fastigo och Ledarna, som ska tillämpas för de tjänstemän som är medlemmar i Ledarna, fortsätter att gälla utan förändringar.

Under avtalsperioden kommer de bolag som tillämpar ITP-planen (Collectum) att påbörja inbetalningar av en kompletterande pensionspremie för sina tjänstemän. Från den 1 april 2023 är den kompletterande premieavsättningen 0,2 procent och från den 1 april 2024 utökas den med ytterligare 0,3 procent. De bolag som tillämpar den kommunala pensionsplanen AKAP-KR/KAP-KL inom avtalsområdet har redan fått höjda pensionsavsättning från den 1 januari 2023.

Mer information om avtalet och en vägledning för årets lönerevision sänds till berörda medlemsföretag.

Relaterade nyheter

Arbetsgivarnytt, Avtal 2023

Nytt Teknikinstallationsavtal klart

Arbetsgivarnytt, Avtal 2023

Nytt Byggavtal klart

Arbetsgivarnytt, Avtal 2023

Nytt Månadslöneavtal för måleri klart

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.