• Nyheter
  • Socialavgifter, basbelopp, skatter m m 2020
DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Socialavgifter, basbelopp, skatter m m 2020

Nr 1 « 2020 « Fastigo 

Fastigos lathund över skatter och avgifter 2020

Fastigos årliga lathund innehåller specifikation av lagstadgade och avtalsenliga avgifter, basbelopp samt en utförlig del om gällande skatteregler för anställningsförmåner med reseersättning och traktamenten.

Lagstadgade socialavgifter

För 2020 är de lagstadgade socialavgifterna 31,42 procent. För personer som vid årets ingång har fyllt 65 år betalas dock bara ålderspensionsavgiften samt särskild löneskatt, totalt 16,36 procent. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader och förvärvsverksamhet för personer födda 1953 eller senare är 24,26 procent.

Avtalsenliga socialavgifter

De avtalsenliga avgifterna för arbetare med SAF-LO-pension är 4,9327 procent. Vid KAP-KL/AKAP-KL-pension är kostnaden minst 4,8027 procent för arbetare och 4,65 procent för tjänstemän, men kostnaden är högre för anställda i högre lönelägen. För tjänstemän med ITP-pension är den genomsnittliga kostnaden cirka 14 procent, den varierar eftersom pensionspremierna påverkas av företagets löne- och åldersstruktur.
I ovanstående procenttal ingår avgifter för Fastigos omställningsförsäkringar som debiteras årsvis av respektive fond. Dessa är avgift till Trygghetsrådet Fastigo för tjänstemän som är rabatterad till 0,07 procent, avgift till Trygghetsfonden Fastigo–LO för arbetare som är 0,0772 procent. Även avgift till Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd om 0,05 procent ingår.
Notera att för anställda inom måleri, bygg, teknikinstallation, och el tillkommer extra pensionsavsättning samt vissa branschspecifika avgifter vilka faktureras av Fora. För Månadslöneavtalet för måleri tillkommer också avgift för Utvecklingsfonden som debiteras årsvis av Fastigo.

Basbelopp

För 2020 är prisbasbeloppet 47.300 kronor, det förhöjda prisbasbeloppet 48.300 kronor och inkomstbasbeloppet 66.800 kronor.

Korttidsarbete med statligt stöd inom Byggavtalet
27 mar
Korttidsarbete med statligt stöd inom Teknikinstallationsavtalet
27 mar
Korttidsarbete med statligt stöd för K-avtalsområdet
26 mar
Avtalsrörelsen skjuts fram till hösten
24 mar
Avtal om korttidsarbete för S-avtalsområdet
20 mar
Avtal om korttidsarbete för I-avtalsområdet
20 mar
Coronaviruset – frågor och svar för arbetsgivare, uppdaterad den 19/3
19 mar
Avtal om korttidsarbete med Fastighets
18 mar
Regeringen: Krispaket för svenska företag och jobb
16 mar
Spännande föreläsare till Fastigos stämma
11 mar

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.