DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

En arbetsgivarorganisation för hela fastighetsbranschen

Vässa ditt arbetsgivarvarumärke idag och för framtiden. Med moderna och branschanpassade kollektivavtal blir du en attraktiv arbetsgivare rustad för den här och nästa generations arbetstagare.

Så här blir du medlem

Efter att du fyllt i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Därefter ansöker du om medlemskap genom att fylla i inträdesansökan som vi mejlar dig. Den skickar du till oss tillsammans med registreringsbevis för företaget. Fastigos styrelse beslutar om inträde för alla nya medlemsföretag. När din ansökan godkänns kontaktas du eller annan ansvarig av en av våra avtalsexperter som stämmer av vilken typ av avtal som ska gälla för era anställda och vilken pensionslösning som passar. Titta gärna på filmen om Fastigos erbjudande!

Kontakta mig om medlemskap

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. För frågor kring medlemskap, kontakta oss på 08-676 69 00

Kontakta mig om medlemskap

  • Företagsuppgifter

  • Uppgiftslämnare

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vad händer efter din ansökan?

Ansöker om medlemskap gör du genom att fylla i inträdesansökan, och skicka in den tillsammans med registreringsbevis för företaget. Det går bra att skicka med post eller elektroniskt. Fastigos styrelse beslutar om inträde för alla nya medlemsföretag. När din ansökan godkänns kontaktas du eller annan ansvarig av en av våra avtalsexperter som stämmer av vilken typ av avtal som ska gälla för era anställda och vilken pensionslösning som passar.

Allt det här får du som medlem:

Fastighetsbranschens kollektivavtal är anpassade efter branschens förutsättningar och villkor. Det ger dig som arbetsgivare ett tydligt regelverk och trygga förutsättningar för anställningar och personalfrågor.

Som medlem får du en egen kontaktperson som är insatt i förhållandena på just ditt företag. Alla våra förhandlare har lång erfarenhet från vår egen och andra branscher, och kan bistå både inför och under ärenden på företaget. Det ger trygghet och kontinuitet.

Exklusiv information om marknadslönerna i fastighetsbranschen är en tjänst som är populär och efterfrågas av många. Statistiken är ett utmärkt verktyg vid löneförhandlingar och nyanställningar. Fastigo sammanställer även statistik över vd-löner och erbjuder rådgivning kring utformningen av vd-avtal.

Det är ovanligt att våra medlemmar hamnar i arbetsrättsliga tvister eftersom vi jobbar förebyggande med vår juridiska rådgivning. Skulle en tvist ändå uppstå har vi jurister som är ombud för dig vid förhandling eller rättegång, och kostnaden för ombudet ingår i medlemsavgiften. Läs mer här. 

Fastighetsbolag berörs av särskilda arbetsmiljöregler som kan vara svåra att ha full koll på. För att leva upp till de krav som ställs måste alla arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår kunskap om de speciella krav som finns i fastighetsbranschen gör att du har någon att fråga om det behövs.

Kontakta Trygghetsrådet Fastigo eller Trygghetsfonden Fastigo-LO inför en uppsägning på grund av arbetsbrist. Genom fonderna har dina medarbetare möjlighet till vidareutbildning, hjälp att starta eget, en karriärcoach eller löneutfyllnad. Både företaget och de anställda blir tryggare på köpet.

Fastigo driver frågor i samhällsdebatten som är viktiga för den enskilda medarbetaren, det enskilda fastighetsbolaget men även fastighetsbranschen som helhet. Vi har en nära samverkan med branschens näringspolitiska organisationer, vilka också finns representerade i Fastigos styrelse.

All information du kan behöva som arbetsgivare finns på www.fastigo.se. Fastigos arbetsgivarguide innehåller allt från kollektivavtal och blanketter till checklistor och fördjupningar. Du missar inga nyheter med våra nyhetsbrev. Allt ingår i medlemsavgiften.

Med hjälp av våra kurser kan du kompetensutvecklas inom arbetsrätt, arbetsmiljö, utvecklingssamtal, pensioner, försäkringar och i Fastigos kollektivavtal. Vårt ordinarie kursutbud kan även erbjudas företagsförlagt.

Via vårt dotterbolag HR-huset kan ditt företag köpa hjälp med lönehantering, lönekartläggningar samt hyra hr-chef för ett specifikt uppdrag eller för en viss tidsperiod.

Som medlem har du 10–15 procent rabatt hos Arbetslivsresurs som är experter på arbetslivsinriktad rehabilitering och omställning. De har även utbildningar inom organisation och ledarutveckling.

Du blir som medlem inbjuden att delta i Fastigos populära HR-dagar, samt till evenemang och föreläsningar runt om i landet. Det ger en unik möjlighet till att nätverka med andra i branschen.

Fastigo och Fastighetsägarna Stockholm har tillsammans med nätverken Fastella (kvinnor) och Fastino (unga) tagit fram ett unikt ettårigt mentorskapsprogram för branschen. Som medlem i Fastigo har du 20% rabatt på det redan mycket prisvärda programmet.

Din personliga förhandlare

Som medlem i Fastigo har du en egen kontaktperson som är insatt i förhållandena på just ditt företag, och som kan bistå både inför och under förhandlingar. Vi ger dig råd och stöd, och kan om du vill kliva in och förhandla åt eller tillsammans med dig.

Medlemsägt och demokratiskt

Fastigo, Fastighetsbranschen Arbetsgivarorganisation, är en ideell förening med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av arbetsgivare. Högsta beslutande organ är årsstämman, där alla medlemmar har rätt att delta och besluta om organisationens inriktning.

Medlemskap och årsavgift

Med de många fördelar som ett medlemskap i Fastigo innebär, följer också vissa skyldigheter. Medlemmar måste vara verksamma inom fastighetsbranschen eller ha relevant verksamhetsanknytning, och är skyldiga att teckna relevanta försäkringar och kollektivavtal. Företaget får inte heller ha restförda skatter eller avgifter, och måste följa Fastigos stadgar och avtal. Alla medlemsansökningar behandlas av Fastigos styrelse. Vid ansökan sker också kreditprövning av företaget.

Medlemsavgiften till Fastigo 2021 är 1 000 kr.
Till det kommer en avdragsgill serviceavgift om 0,25% av totalt utbetalda löner och ersättningar för vilka kontrolluppgift lämnats, dock minst 10 % av prisbasbeloppet, pbb, det vill säga 4 760 kr under 2021.

Utöver medlemskapet tillkommer avgifter till Trygghetsfonden Fastigo-LO på 0,15% av de kollektivanställdas lönesumma, och en avgift till Trygghetsrådet Fastigo på 0,07% av tjänstemännens lönesumma.

Tillsammans med andra aktörer och organisationer i branschen är Fastigo en av parterna i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. För att trygga den långsiktiga finansieringen av utbildningsnämnden tillkommer också en kollektivavtalad avgift på 0,05% av årslönesumman. Även denna avgift är avdragsgill.

Ställt mot den rådgivning och det stöd Fastigo kan ge, hoppas vi att frågan om medlemskap ska vara ett enkelt val. Kontakta oss för medlemsskap på 08-676 69 00

Nedan hittar du de dokument du behöver om du redan bestämt dig.

Varmt välkommen till Fastigo!

Medlemsansökan Fastigo

Stadgar Fastigo

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.