Fastigo och Kommunal har idag träffat avtal om ett nytt treårigt löneavtal. Det totala värdet för avtalsperioden ligger inom ramen för industrins märke på 6,8 procent.

Avtalet gäller från 2013-05-01 till 2016-04-30 och precis som föregående avtalsperiod är avtalet med Kommunal helt utan individgaranti.

En av frågorna som varit uppe till diskussion mellan parterna är beredskapsersättningen som kommer att vara oförändrad till 1 april 2014. Dessutom innehåller avtalet regler om ökad flexibilitet beträffande övertidsuttag.

Som helhet är Fastigo nöjda med avtalet då det ligger i linje med de intentioner som var vår utgångspunkt i förhandlingarna, säger Fastigos vd, Mona Finnström i en kommentar.

Publicerad 2013-05-22 12:47:13