Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, har tecknat nya treåriga processlöneavtal utan siffror med Unionen, Ledarna, Vision, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter.

- Vi är mycket nöjda med uppgörelsen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo. Avtalen ger företagen full möjlighet att anpassa kollektivavtalen lokalt och efter de samhällsekonomiska förutsättningar som råder.

Fastighetsbranschen är en stabil bransch. De nya avtalen ger medlemsföretagen en kontinuitet och en längre planeringshorisont. Men med ett stort lokalt inflytande över lönerna ställs också stora krav på arbetsgivarna.

- Fastigos medlemsföretag har generellt sett kommit långt i det lokala lönebildningsarbetet och arbetar kontinuerligt med utvecklingssamtal och lönesamtal med medarbetarna. Vi har därför fullt förtroende för att medlemsföretagen även fortsättningsvis klarar av att hantera ett sifferlöst processavtal, säger Mona Finnström.

För mer information kontakta Mona Finnström, vd Fastigo, tfn 070-676 69 22.