Företrädare för hela fastighetsbranschen finns nu representerad i Fastigos styrelse. Det står klart sedan Fastighetsägarna Sveriges vd, Reinhold Lennebo, valts in tillsammans med bland andra Kurt Eliasson, vd på SABO och Håkan Berg, vd på HSB Norra Stor-Stockholm.

– Att Fastigo på detta sätt kan förena företrädare för såväl privata, allmännyttiga och kooperativa fastighetsägare och entreprenörer är ett steg mot en samlad fastighetsbransch, säger Ulf Nyqvist, ordförande i Fastigo och vd på Botkyrkabyggen.

– Fastighetsbranschen är oerhört viktig för samhällsbyggandet och utvecklingen. Det är därför både roligt och utmanande att få delta i en organisation som kraftsamlar i för branschen viktiga frågor runt kompetensutveckling och arbetsgivarfrågor, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna.

– Efter flera år som styrelseledamot i Fastigo kan jag konstatera att vår bransch ökat allt mer i betydelse de senaste åren. Det gäller inte enbart i frågor som bostads- och kompetensförsörjning, vi är även en viktig part i det större samhällsbygget och därför ser jag fram emot att fortsätta arbetet i styrelsen som nu får en ännu bredare förankring bland landets fastighetsägare, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Vid årsstämman valdes förutom Ulf Nyqvist (ordförande), Reinhold Lennebo, Kurt Eliasson och Håkan Berg även Mats Domberg, Melins Fastighetsförvaltning AB, Åsa Hedenberg, Huge Fastigheter AB, Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna, Ann Irebo, HSB Skåne, Terje Johansson, Halmstads Fastighets AB, Ingela Lindh, AB Stockholmshem, Dan Sandén, AB Skövdebostäder, Christer Sundin, Diös Fastigheter AB, Anders Svensson, HSB Stockholm, Henrik Zäther, HSB Göta till ledamöter i Fastigos styrelse.

För mer information kontakta Fastigos vd Mona Finnström, tfn 070-676 69 22 eller ordförande Ulf Nyqvist, tfn 08-530 693 00.

Publicerad 2013-05-15 14:44:53