Sju av tio kommunpolitiker, 72 procent, anser att lärlingsplatser är en av de viktigaste arbetsmarknadsåtgärderna för att fler ska få arbete. Även validering av kunskap och utländska betyg anses vara viktiga åtgärder för att öka sysselsättningen. Det visar en undersökning från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.

– Arbetslösheten sjunker i landet, men fortfarande saknar väldigt många jobb, inte minst unga och utrikes födda. Vi måste vara öppna för fler sätt att skapa arbeten och utveckla lärlingssystemet inom fler branscher. Resultaten i vår undersökning visar att lokalpolitiker och regeringen inte har samma uppfattning om vilka metoder som är mest effektiva, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Undersökningen visar också att många kommunpolitiker efterfrågar ett bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och näringslivet och en bättre matchning mellan utbildningar och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens, för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden.

– I fastighetsbranschen har vi ett stort rekryteringsbehov och svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det är få som söker utbildningar riktade mot fastighetsbranschen. Vi som bransch måste därför bli bättre på att marknadsföra de karriärmöjligheter som finns inom fastighetsbranschen mot unga. För de med rätt utbildning finns det många attraktiva jobb i fastighetsbranschen i dag, säger Mona Finnström.

Fastighetsbranschen sysselsätter i dag cirka 60 000 personer och medelåldern i branschen är 47,2 år. Inom de närmaste 10 åren behöver fastighetsbranschen rekrytera 11 000 personer.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 23 februari–8 mars 2016 och besvarades av 4 237 kommunpolitiker i hela Sverige. Undersökningen skickades till 15 708 respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på 29 procent.

Frågorna löd:

  • Rangordna vilka tre arbetsmarknadsåtgärder du tror är viktigast för att öka sysselsättningen i din kommun i allmänhet.
  • Rangordna vilka tre lösningar som du tror är bäst för att unga, 18–24 år, ska få arbete i din kommun.