Råd och stöd, här och nu

Bland våra 1 200 medlemsföretag finns en mängd varierande behov. En del behöver juridisk rådgivning i förebyggande syfte eller inför en rättsprocess. Andra behöver stöd i personalfrågor, information inför lönesamtal eller en personlig förhandlare i arbetsrättsliga frågor. En del behöver lite, andra allt. Men oavsett vad du behöver ger Fastigo dig en heltäckande arbetsgivarservice, både strategiskt och operativt, med expertkompetens inom alla områden – och alltid med snabb och personlig kontakt. Här kan du läsa mer om våra rådgivnings- och stödfunktioner.

Svar på dina frågor – direkt och personligt

Varje år svarar vi genom vår tjänst SvarDirekt på över 4 000 frågor över telefon och e-post. Här får du snabba och tydliga svar om allt från hur du hanterar en medarbetare som ofta kommer för sent till frågor om semester, uppsägningar, lönesättning och pensionsfrågor.

Som medlem i Fastigo har du fri och obegränsad tillgång både till SvarDirekt och den omfattande Frågor- och svar-banken.

Ordinarie öppettider:
Måndag–torsdag 8.00–11.30, 12.30–16.30, ​fredag 8.00–11.30, 12.30–16.00.

Ring SvarDirekt på 08-676 69 69 eller mejla till svardirekt@fastigo.se

En personlig förhandlare på din sida

Som medlem i Fastigo har du en egen kontaktperson som är insatt i förhållandena på just ditt företag, och som kan bistå både inför och under förhandlingar. Vi ger dig råd och stöd, och kan om du vill kliva in och förhandla åt eller tillsammans med dig.

Fastigo medverkar vid cirka 150 förhandlingar per år, både lokala och centrala, och hjälper till med anställningsfrågor, löneförhandlingar och mycket annat. Din personlige förhandlare är erfaren, insatt i dina förutsättningar – och alltid på din sida

En bättre arbetsmiljö

Fastighetsbolag berörs av särskilda arbetsmiljöregler, som kan vara svåra att ha full koll på. För att kunna leva upp till de krav som ställs måste alla arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den löpande verksamheten och omfatta allt som är av betydelse för arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala. Vår kunskap och erfarenhet om de speciella krav som finns i fastighetsbranschen gör att du är välinformerad, kan vidta rätt åtgärder, och har någon att fråga om det behövs.

En personalpolitik för framgång - Fastigo HR-stöd

HR står för Human Resources och handlar om hur du hanterar och utvecklar ditt viktigaste kapital – dina medarbetare. Ytterst handlar HR-arbetet om två enkla saker: att göra ditt företag till en mer attraktiv arbetsgivare, och att göra dina medarbetare nöjdare över av att vara en del av företaget.

Området spänner över allt från anställningsfrågor till lönebildning, likabehandling, arbetsmiljöarbete och företagskultur.

Med Fastigo får du ett HR-stöd för alla delar av din verksamhet. Vi hjälper dig att utveckla din HR-process, ger råd för det operativa arbetet och stöd i det strategiska. Alltid med hänsyn till dina förutsättningar, och grundat i vår långa erfarenhet av branschen.

Att anlita Fastigo HR-stöd för specifika uppdrag ingår inte i medlemsavgiften utan är en tilläggstjänst. Kontakta någon av våra HR-specialister så berättar de mer. SvarDirekt 08-676 69 69 svardirekt@fastigo.se