Trygghet från grunden

När företag tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist gäller det att på ett tidigt stadium erbjuda den uppsagde råd och stöd. Som medlem i Fastigo har dina anställda förmånen att omfattas av trygghetsfonderna. Trygghetsfonderna är både en samtalspartner för företag, fack och anställda, och en ekonomisk säkerhet i omställningssituationer. En ny och varaktig försörjning är trygghetsfondernas mål för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.


Trygghetsrådet Fastigo

Trygghetsrådet Fastigo omfattar tjänstemän inom Unionen, Ledarna, Vision, AiF (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter). Cirka 9 000 tjänstemän omfattas av avtalet.

Gå till Trygghetsrådet Fastigo

Trygghetsfonden Fastigo-LO

Trygghetsfonden Fastigo-LO omfattar kollektivanställda inom LO, Fastighetsanställdas Förbund, Byggnads, Svenska Målareförbundet och Kommunal. Trygghetsfonden bildades i sin nuvarande form 2005 genom ett avtal mellan Fastigo och LO och omfattar cirka 11 000 kollektivanställda.

Gå till Trygghetsfonden Fastigo-LO