När företag tvingas till uppsägningar på grund av arbetsbrist kan de anställda få råd och stöd av Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Så länge arbetsgivaren är medlem i Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, omfattas alla tillsvidareanställda (exkl vd) av Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo-LO. Trygghetsfonderna fungerar både som en samtalspartner för arbetsgivare, facklig organisation och anställda. Vi hjälper de som blir uppsagda mot en ny och varaktig försörjning.

På den här webbplatsen kan du både som anställd och arbetsgivare läsa mer om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa dig med. Om du är osäker, börja med att kontrollera att du hamnat på rätt trygghetsfond – Trygghetsrådet Fastigo eller Trygghetsfonden Fastigo-LO.

Under en försöksperiod om 2,5 år (180701-201231) utvidgar Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo-LO sina respektive omställningsuppdrag till att även omfatta uppsägning pga personliga skäl/ohälsa.

Kontakta Marie Windmar, verksamhetsansvarig, för mer information. Telefon 08-676 69 20 eller maila Marie här.