Så fort du konstaterat övertalighet kan du ta kontakt med Trygghetsrådet Fastigo för att påbörja en process för de anställda som berörs. Det går förstås också bra att kontakta oss under uppsägningstiden, eller i samband med att den tar slut.

För att komma igång behöver vi en anmälan för varje anställd, ifylld och undertecknad av dig som arbetsgivare på sidan 1 och av den anställde på sidan 2. Med anmälan ska bifogas en kopia av förhandlingsprotokoll som behandlar uppsägningen, och som är justerat av både fack och arbetsgivare.