Att säga upp en medarbetare känns för många chefer som den absolut svåraste situationen man kan ställas inför. Därför är det viktigt att vara väl förberedd.

Här är några saker som är viktiga att komma ihåg i processen:

Var tydlig och informera om anledningen till förändringen. Se också till att andra chefer förmedlar samma budskap. Informera kontinuerligt om tidplan och vad som kommer att hända under hela förändringsprocessen.

Var närvarande och synlig under dagarna efter uppsägningarna så att du kan svara på frågor både från de som blir uppsagda och de som ska vara kvar på arbetsplatsen.

Det är viktigt att du är väl förberedd på vilka reaktioner som kan komma både från de som blir uppsagda och de som får stanna kvar. Det är också viktigt att vara klar över sin egen roll och ansvar, att lyssna och ta sig tid att svara på frågor.

Kontakta gärna oss på Trygghetsrådet Fastigo, så berättar vi om vilket stöd vi kan ge till de uppsagda. Om du vill säkerställa att uppsägningarna blir korrekt arbetsrättsligt genomförda, ta kontakt med din förhandlare på Fastigo.