Omställningsstöd innebär att vi försöker underlätta för de uppsagda att komma vidare till nästa jobb. Det kan till exempel handla om att vi hjälper till med jobbcoachning, bidrag till kompetensutveckling, eller möjligheten att få starta-eget-stöd.

I vissa fall kan vi också bistå ekonomiskt, till exempel genom avgångsersättning. En ny anställning för den uppsagde kan också innebära löneutfyllnad eller introduktionsstöd till den nya arbetsgivaren.