Här är svaren på några vanliga frågor som ställs till Trygghetsrådet Fastigo.

För vem gäller Trygghetsrådet Fastigo?
Trygghetsrådet Fastigo omfattar samtliga tillsvidareanställda tjänstemän (exklusive VD) under 65 år med minst 16 timmars arbetsvecka i företag som är anslutna till Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation.

Från när är ett företag anslutet till Trygghetsrådet Fastigo?
Anslutningen gäller från samma datum som medlemskapet i Fastigo träder i kraft.

När är det aktuellt att kontakta Trygghetsrådet Fastigo?
Vi finns tillhands så snart ett företag har konstaterat arbetsbrist men ännu inte tagit beslut om uppsägning. Därefter måste en formell anmälan göras.

Vems ansvar är det att se till att en anmälan görs till Trygghetsrådet Fastigo?
Det är ett delat ansvar mellan arbetsgivaren och den uppsagde. Båda parter ska se till att en undertecknad anmälan sänds in till oss. Ihop med anmälan ska även ett justerat förhandlingsprotokoll om arbetsbristen bifogas.

Vad händer efter anmälan?
Trygghetsrådet Fastigo bekräftar anmälan med ett brev till den uppsagde medarbetaren och skickar med en broschyr som kort informerar om verksamheten samt att man när som helst är välkommen att ta kontakt med Trygghetsrådet Fastigos rådgivare.

Hur fungerar rådgivningen?
Rådgivaren fungerar som neutral samtalspartner till såväl arbetsgivare, facklig organisation som till uppsagd medarbetare.

Kan företag få internt utbildnings-/utvecklingsstöd i syfte att undvika övertalighet?
När företag har haft behov av lite större utvecklingsåtgärder för att undvika övertalighet i framtiden har vi, ibland tillsammans med Trygghetsfonden Fastigo–LO, bidragit med visst ekonomiskt stöd. Kontakta Trygghetsrådet Fastigo för mer information.