Det här är Trygghetsrådet Fastigo

Trygghetsrådet Fastigo är en partsgemensam trygghetsfond som skapats för att göra det bästa av en svår situation. Vi hjälper både arbetsgivare och anställda med råd och stöd i omställningssituationer, oavsett om det gäller enskilda personer eller grupper som tvingas lämna sin anställning, eller om hela företag tvingas lägga ned eller lägga om sin verksamhet. Målet är att försöka hindra eller minska de negativa konsekvenserna av uppsägningar eller verksamhetsförändringar.

Trygghetsrådet Fastigo har funnits sedan 1973 och utgår från ett trygghetsavtal mellan Fastigo och Unionen, Vision, Ledarna samt AiF (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter). Cirka 9 000 tjänstemän omfattas av Trygghetsrådet Fastigo.

Styrelse

Styrelsen för Trygghetsrådet Fastigo består av fyra ordinarie och fyra suppleanter från vardera Fastigo och Unionen, Vision, Ledarna samt AiF. Beredningsgruppen representeras av Trygghetsrådet Fastigos rådgivare samt en ledamot från Fastigo och fyra ledamöter från Unionen, Vision, Ledarna och AiF.