Trygghetsavtalet som ligger till grund för Trygghetsrådet Fastigo är tecknat mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och de fackliga organisationerna Vision, Unionen, Ledarna samt AiF (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter). Trygghetsavtalet gäller endast för tjänstemän som är anställda på Fastigos medlemsföretag.

När en tjänsteman är eller riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist är det Trygghetsrådet Fastigos uppgift att så långt som möjligt försöka förhindra arbetslöshet. Vi vill i första hand verka för aktiva stödåtgärder såsom jobbcoachning, kompetensutveckling, omkostnadsbidrag i samband med start av eget företag eller löneutfyllnad under en tid om det nya jobbet ger lägre inkomst.

Anmälan Trygghetsrådet Fastigo (TRF)