Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Då har du möjlighet att få omställningsstöd av Trygghetsrådet Fastigo. Förutsättningen är att du arbetar som tjänsteman på ett företag som är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo, och att du har en arbetstid minst 16 timmar per vecka samt är under 65 år.

Undantagna är:

  • arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller jämför ställning, samt
  • arbetstagare som anställts med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 Är du inte tjänsteman utan kollektivanställd inom LO-området ska du istället kontakta
Trygghetsfonden Fastigo-LO.