Allmänt om arbetsgivarens uppsägning

Arbetsgivaren kan säga upp en arbetstagare om det finns saklig grund. Särskilda regler gäller när en anställning ska upphöra vid arbetsbrist, personliga skäl, avsked respektive uppnådd ålder för skyldighet att avsluta anställningen.

 

Skulle en uppsägning inte gå rätt till kan det innebära skadestånd för arbetsgivaren. Se därför till att du har koll på vad som gäller innan

 

Felaktiga uppsägningar kan leda till stora problem och höga skadestånd. Kontakta därför alltid Fastigo vid tveksamhet i dessa frågor.

 

Att tänka på:

 • Saklig grund
 • Finns särskilda regler
 • Felaktiga uppsägningar

 

Arbetstagarens uppsägning

Den som har en tillsvidareanställning kan när som helst välja att säga upp den utan att behöva ange något skäl. Detsamma gäller inte vid en visstidsanställning.

Om en anställd inte utför sitt arbete under 15 dagar utan giltig förklaring anses den ha sagt upp sig. Du som arbetsgivare behöver dock säkerställa att det inte finns en godtagbar ursäkt till frånvaron.

En anställd som inte fått sin lön i rätt tid kan ha rätt att omedelbart lämna anställningen. Du som arbetsgivare riskerar då att få betala ett skadestånd till den anställde.

Att tänka på:

 • Kollektivavtal
 • Typ av anställning
 • Uteblivit från arbete
 • Utebliven lön

Omplacering

Som arbetsgivare är du skyldig att erbjuda den anställde ett annat arbete hos dig, om det är möjligt, istället för uppsägning. Denna omplaceringsskyldighet en gäller inom hela företaget, oavsett avtalsområde, driftställe och ort. Arbetsgivaren är inte dock inte skyldig att inrätta en ny befattning för att omplacera en arbetstagare.

 

Att tänka på:

 • Finns annat arbete att erbjuda
 • Kollektivavtal
 • Vad säger LAS

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Om det sker en förändring i organisationen eller verksamheten kan en anställd sägas upp på grund av arbetsbrist. Det är du som arbetsgivare som avgör om det behövs en omorganisation, den behöver inte vara förknippad med lönsamhet.

 

Innan du säger upp någon på grund av arbetsbrist är det några saker du behöver ha koll på:

 • Varsel till Arbetsförmedlingen
 • Förhandling med fackförbund
 • Omplacering
 • Turordningsregler
 • Uppsägningsbesked
 • Uppsägningstider
 • Vad säger LAS

 

Kom ihåg att du alltid kan fråga Fastigo om du är osäker på om det finns saklig grund till uppsägningen eller inte.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Att säga upp någon av personliga skäl handlar främst om att den anställde har ett oacceptabelt beteende, inte gör det den ska eller liknande situationer.

Det är viktigt att den anställde blir medveten om konsekvenserna av dennes handlingar.

 

Innan du säger upp någon på grund av personliga skäl är det några saker du behöver ha koll på:

 • Kan skälen förändras
 • Omplacering
 • Meddela den anställde samt fackförbund
 • Förhandling med fackförbund
 • Uppsägningsbesked
 • Uppsägningstider
 • Vad säger LAS

 

Kom ihåg att du alltid kan fråga Fastigo om du är osäker på om det finns saklig grund till uppsägningen eller inte.

Avsked

Om en anställd beter sig på ett sådant sätt att du inte kan ha den kvar, ens under uppsägningstiden, kan ett avsked vara aktuellt. Den anställde bör ha blivit varnad innan avskedet.

 

Att tänka på:

 • Meddela den anställde samt fackförbund
 • Avskedsbesked
 • Ogiltigförklaring
 • Eventuellt skadestånd
 • Vad säger LAS

 

Kom ihåg att du alltid kan fråga Fastigo om du är osäker på om det finns saklig grund till avsked eller inte.

Anställningens upphörande vid pension

Anställningens upphörande vid pension

Den sista dagen i den månad en anställd fyller 67 år, alternativt när en anställd får rätt till full sjukersättning, sker ett förenklat tillvägagångssätt för anställningens upphörande.

 

Att tänka på:

 • Kollektivavtal
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Meddela fackförbund

Anställningens upphörande vid tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning avslutas när anställningstiden är slut. Det kan exempelvis handla om ett vikariat som avslutats eller en projektanställning där arbetet är avslutat. I vissa fall kan en tidsbegränsad anställning avslutas i förtid på liknande sätt som en tillsvidareanställning.

 

Att tänka på:

 • Typ av visstidsanställning
 • Försäkra dig om att den visstidsanställde vet vad som gäller
 • Kollektivavtal

Anställningens upphörande vid provanställning

En provanställning kan avslutas både av den anställde och av dig som arbetsgivare utan att behöva ange något särskilt skäl. Om ingen av parterna väljer att avsluta så övergår provanställningen i en tillsvidareanställning efter avtalad tid. Om du som arbetsgivare vill avsluta provanställningen finns det några saker att tänka på:

 • Meddela den anställde samt fackförbund
 • Underrättelsetider
 • Fackförbund

Anställningsintyg / betyg

När en anställd slutar ska du som arbetsgivare utfärda ett anställningsintyg. Där ska det bland annat finnas uppgifter om arbetsgivare/arbetsplats, huvudsakliga arbetsuppgifter samt anställningstid. Den anställde kan begära att arbetsgivaren istället lämnar ett betyg på hur denne har utfört sitt arbete.

 

Att tänka på:

 • Vad ska stå med i intyget
 • Betyg
 • Skäl till avslutat arbete
 • Omplacering
 • Vad säger LAS

Logga in

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.