Extra ersättningar

Vilka extra ersättningar som anställda kan ha rätt till, exempelvis vid övertidsarbete, framgår av kollektivavtalet. För ersättning i samband med resor kan arbetsgivaren använda Fastigos reseavtal och reseräkning. Regler kring löneavdrag vid frånvaro finns i kollektivavtalet och kommenteras under respektive frånvaroorsak.

Att tänka på:

  • Övertidsarbete
  • Resor
  • Frånvaro

Lönesättning

En anställd ska ersättas med månadslön eller timlön. Lönen ska fastställas utifrån de principer som anges i löneavtalet. För att fastställa lönenivån kan lönestatistiken för fastighetsbranschen vara till hjälp.

Att tänka på:

  • Månadslön eller timlön
  • Lönenivå
  • Lönestatistik

Lönerevision

Löneavtalet anger hur arbetet med lönerevision ska gå till och de regleringar som måste följas.

Logga in

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.