https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg

Ny regelstruktur för föreskrifter

Innehållsförteckning
Ny regelstruktur för föreskrifter
Innehållsförteckning
Ny regelstruktur för föreskrifter

Ny regelstruktur för föreskrifter

Den 1 januari 2025 träder en ny regelstruktur för arbetsmiljöverkets föreskrifter i kraft och reglerna i de nuvarande 67 föreskrifterna samlas i 15 större föreskrifter. Skyddet för arbetstagare förändras inte utan är samma som i nu gällande regler.

Regelförnyelsen i korthet:

  • Av de 15 nya föreskrifterna så kan arbetsgivare omfattas av 9 föreskrifter beroende på typen av verksamhet. Övriga föreskrifter gäller för företag som tillverkar, importerar eller distribuerar vissa produkter d v s som har ett produktansvar.
  • Föreskrifterna har nya namn och nummer.
  • Dagens dryga 2 000 regelparagrafer har sorterats in i 15 regelhäften. Det som idag är en separat föreskrift blir oftast ett kapitel i en mer omfattande föreskrift i den nya strukturen.
  • Det är samma skyddsnivåer för arbetstagare och samma krav för arbetsgivare och tillverkare som i nuvarande regler.
  • För byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare tillkommer det nya regler.
  • Föreskrifterna har digitaliseras.

 

För mer info om regelförnyelsen, se www.av.se .

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.