Kollektivavtal för branschens behov

Fastighetsbranschens kollektivavtal är avtal som Fastigo tillsammans med förhandlingsparterna tagit fram. Det är avtal som inte bara är perfekt anpassade till fastighetsbranschens behov och förutsättningar – de är också enkla och lätthanterliga, och ger goda möjligheter för lokal lönesättning och andra anpassningar.

  • Anpassade efter branschens vardag
  • Tydligt och enkelt regelverk.
  • Gör dig till en attraktiv arbetsgivare.

Våra kollektivavtal

F-avtalet 2017-2020

Fastigo-Fastighetsanställdas Förbund

I-avtalet 2017-2020

Fastigo-Unionen med flera

S-avtalet 2017-2020

Fastigo-Kommunal

K-avtalet 2017-2020

Fastigo-Vision med flera

Kollektivavtal innebär trygghet

Ett kollektivavtal är ett regelverk som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Kollektivavtalet kompletterar lagstiftningen i frågor som anställningsvillkor, men reglerar också frågor som inte finns i lagarna. Det ger en tydlighet för branschen och en trygghet för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren.

Anpassat för vår bransch

I en del fall kan ett kollektivavtal innebära avtalade undantag från lagen. Fastighetsbranschens kollektivavtal innehåller till exempel en förändring av arbetstidslagens regler om dygnsvila, eftersom företag i fastighetsbranschen har särskilda behov av beredskapspersonal.

Kollektivavtalen är alltså utformade för att vara anpassade efter branschens vardag och verklighet, och för att stärka företagens konkurrenskraft.  För arbetstagarna innebär det både bättre och tydligare villkor – vilket i sin tur gör arbetsgivaren mer attraktiv.

Vanliga frågor & svar

Logga in

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.