Kollektivavtal för branschens behov

Fastighetsbranschens kollektivavtal är avtal som Fastigo tillsammans med förhandlingsparterna tagit fram. Det är avtal som inte bara är perfekt anpassade till fastighetsbranschens behov och förutsättningar – de är också enkla och lätthanterliga, och ger goda möjligheter för lokal lönesättning och andra anpassningar. Här kan du läsa mer om våra kollektivavtal och om vad de innebär för dig.

Vad är ett kollektivavtal, och vad innebär det?

Ett kollektivavtal är ett regelverk som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Kollektivavtalet kompletterar lagstiftningen i frågor som anställningsvillkor, men reglerar också frågor som inte finns i lagarna.

Det kan också i en del fall innebära avtalade undantag från lagen. Fastighetsbranschens kollektivavtal innehåller till exempel en förändring av arbetstidslagens regler om dygnsvila, eftersom företag i fastighetsbranschen har särskilda behov av beredskapspersonal.

Kollektivavtalen är alltså utformade för att vara anpassade efter branschens vardag och verklighet, och för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett kollektivavtal kan visserligen innebära fler skyldigheter, men det ger också mycket värde: för arbetsgivare är det ett tydligt och enkelt regelverk som sparar både tid och pengar och som ger branschanpassade lösningar. För arbetstagarna innebär det både bättre och tydligare villkor – vilket i sin tur gör arbetsgivaren mer attraktiv.


Kollektivavtal för dina förutsättningar

Som medlem i Fastigo omfattas ditt företag av ett eller flera av Fastighetsbranschens kollektivavtal. Det innebär att du som arbetsgivare får ett enkelt och lättöverskådligt regelverk, som dessutom är anpassat efter fastighetsbranschens förutsättningar och villkor.

I vårt arbete med kollektivavtalen har vi lagt stor vikt vid att göra dem tydliga och användbara. Det gör att du alltid snabbt och enkelt kan hitta svar på konkreta frågor i vardagen. Och om frågan av något skäl inte finns reglerad i kollektivavtalen, så har vi nästan alltid en hänvisning till rätt ställe i lagboken.

I och med kollektivavtalen blir du också en attraktiv arbetsgivare, för både dina befintliga och framtida anställda. Ditt företag tar del av de gemensamma villkoren för till exempel försäkringar, pensioner och övertidsersättningar, och bidrar till att stärka hela branschens konkurrenskraft.

Tack vare kollektivavtalen får du dessutom del av de partsgemensamma trygghetsfonderna. Trygghetsfonderna ger råd och stöd till dina anställda vid en omställning och kan erbjuda utbildningsbidrag, omkostnadsbidrag för att starta eget, tjänstepensionspremier, avgångsersättning eller avgångsbidrag. Eftersom fonderna bara omfattar Fastigos medlemsföretag behöver du inte vara med och betala för stöd till andra branscher som råkar gå dåligt just nu. Vi hanterar helt enkelt våra egna upp- och nedgångar.


Dela kakan själv

Fastighetsbranschens kollektivavtal är unika i sitt sätt att hantera lönesättningen.

Genom avtal med stora möjligheter att hantera lönebildningen lokalt kan löneförhandlingarna baseras på dina förutsättningar, istället för på mer övergripande faktorer. För tjänstemän innebär avtalen att hela löneökningssumman kan fördelas individuellt. För kollektivt anställda på avtalet med Kommunal kan allt fördelas individuellt. I avtalet med Fastighets är 70 % av summan individuellt fördelad, medan 30 % är ett generellt påslag. Våra avtal gör helt enkelt att du kan dela kakan mer rättvist.


Förhandlingsparter

Fastigo har målsättningen att förhandla med alla parter som våra medlemmar behöver ha avtal med. Det innebär att du förutom i mycket få undantag behöver hantera frågor som ligger utanför Fastighetsbranschens kollektivavtal.

Våra förhandlingsparter är:

 • Unionen
 • Vision
 • Ledarna
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Arkitekter
 • Jusek
 • Civilekonomerna
 • Akademikerförbundet SSR
 • Fastighetsanställdas Förbund
 • Kommunal
 • Byggnads
 • Målareförbundet
 • Elektrikerna