Kollektivavtal för branschens behov

Våra kollektivavtal

Fastigo-Fastighetsanställdas Förbund 2020-2023

(F-avtalet)

Fastigo-Unionen med flera 

2020-2023

(I-avtalet)

Fastigo-Kommunal 

2020-2023

(S-avtalet)

Fastigo-Vision med flera 

2020-2023

(K-avtalet)

Kollektivavtal innebär trygghet

Ett kollektivavtal är ett regelverk som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Kollektivavtalet kompletterar lagstiftningen i frågor som anställningsvillkor, men reglerar också frågor som inte finns i lagarna. Det ger en tydlighet för branschen och en trygghet för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren.

Anpassat för vår bransch

I en del fall kan ett kollektivavtal innebära avtalade undantag från lagen. Fastighetsbranschens kollektivavtal innehåller till exempel en förändring av arbetstidslagens regler om dygnsvila, eftersom företag i fastighetsbranschen har särskilda behov av beredskapspersonal.

Kollektivavtalen är alltså utformade för att vara anpassade efter branschens vardag och verklighet, och för att stärka företagens konkurrenskraft.  För arbetstagarna innebär det både bättre och tydligare villkor – vilket i sin tur gör arbetsgivaren mer attraktiv.

Vanliga frågor & svar

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.