En arbetsgivarorganisation för dina behov

Fastigo är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Genom heltäckande service, lång erfarenhet och spetskunskap om branschens förutsättningar och problem är vi en kraftfull resurs för våra medlemsföretag – både i vardagen och i ett längre strategiskt perspektiv. Vill du veta mer om vad vi erbjuder, och vad du får som medlem?

Aktuellt

Branschöverskridande panel om framtidens medarbetare
Nyheter

Fastigos seminarium under årets Almedalsvecka handlade om framtidens medarbetare. En branschöverskridande panel med Stångåstaden, HSB Göteborg och SAS diskuterade ungas synsätt på arbetsgivarens värderingar, flexibiltet på arbetsplatsen och den moderna chefens ledarskap.

Fastigos kurser och konferenser 2019
Nyheter

Nu finns Fastigos nya kurskatalog för 2019. Nytt för den här upplagan är att vi primärt distribuerar katalogen digitalt för att spara på miljön samt öka tillgängligheten.


Kommande kurser
 
 
 
Kurs
sep
05
Torsdag
Lönekartläggning med Klassigo
Lön är en lika viktig fråga för arbetstagaren som för arbetsgivaren och ...
Kurs
sep
12
Torsdag
S-avtalet
Avtalens praktiska tillämpning Fastigos kollektivavtal är utformade för att passa fastighetsbranschens behov och ...
Åke Jansson, förvaltningschef, Nyköpingshem
Det är där möten sker!