En arbetsgivarorganisation för dina behov

Fastigo är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Genom heltäckande service, lång erfarenhet och spetskunskap om branschens förutsättningar och problem är vi en kraftfull resurs för våra medlemsföretag – både i vardagen och i ett längre strategiskt perspektiv. Vill du veta mer om vad vi erbjuder, och vad du får som medlem?

Aktuellt

Jämställda ledningsgrupper norm i fastighetsbranschen
Nyheter

Andelen kvinnor på maktpositioner fortsätter att öka i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. Mer än hälften av alla företag i branschen har i dag en jämställd ledningsgrupp. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Personalfrågor på ett och samma ställe
Så hittar vi ny kompetens
Nyheter

40 procent av företagen i fastighetsbranschen kan inte rekrytera de medarbetare de önskar på grund av kompetensbrist. Svårast är att hitta byggprojektledare.

Framtiden prisas för integrationsprojekt
Nyheter

Under tre år ska Framtidskoncernen i Göteborg hjälpa 300 nyanlända till utbildning och arbete. I dagarna avslutar den första gruppen sin praktik hos bostadsbolagen och 38 personer har erbjudits en extern praktikplats och fått möjlighet att komma ut på jobb.


Kommande kurser
 
 
 
Kurs
sep
07
Torsdag
Lönekartläggning med Klassigo
Fastighetsbranschens effektiva löneverktyg. Lön är en lika viktig fråga för arbetstagaren som för ...
Kurs
sep
13
Onsdag
S-avtalet
Avtalens praktiska tillämpning. Fastigos avtal är lokalt förankrade och utformade för att så ...
Åke Jansson, förvaltningschef, Nyköpingshem
Det är där möten sker!