https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
  • Löneskola
DELA

Fastigos löneskola

Fastigos löneskola är utformad för dig som arbetsgivare och exklusivt tillgängligt för dig som är medlem i Fastigo. Löneskolan är ett bra stöd i arbetet med den lokala lönebildningen.

Allmänt om lönebildning

I denna del av löneskolan finns information om vad lönebildning är, vilka olika delar en lön består av, vad som menas med individuell lönesättning samt vad man ska tänka på när man tar fram en lönepolicy och företagets kriterier för att sätta lön.

Kartlägga och analysera löner

En viktig del i arbetsgivarens förberedelser för att sätta lön är att kartlägga och analysera företagets löner och lönestruktur. Löneskolans andra del, Kartlägga och analysera löner, beskriver hur det går till. Ett särskilt avsnitt beskriver hur en lönekartläggning tas fram.

Fastigos lönestatistik utgår från Klassigo, som har en systematisk indelning av befattningar inom fastighetsbranschen. Läs här hur Klassigo-koder steg för steg tas fram för företagets befattningar och sedan förklaringar, definitioner och tips om hur Fastigos lönestatistik enkelt kan användas.

Lönerevision

Här beskrivs lönerevisionens olika delar, hur man kan gå tillväga och vad man ska tänka på i en lönerevision.

Läs också om vad arbetsgivaren ska tänka på vid löne- och utvecklingssamtalen.

Mer i löneskolan

I Lönebegrepp finns definitioner på vanliga begrepp inom lönebildningsområdet.

Lönebildning är en process som sker fortlöpande under hela året. Löneåret ger en bild av hur företagets löneprocessen kan se ut under ett år.

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt på 08-676 69 69 eller via formuläret nedan.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.