Vår vision

Fastigo är det självklara valet för fastighetsbranschens arbetsgivare. Vi skapar arbetsvillkoren som utvecklar människor och därmed företag.

Om Fastigo

Fastigo sluter heltäckande kollektivavtal och bevakar medlemmarnas intressen i de stora avtalsrörelserna. Vi förhandlar lokalt och centralt. Vi ställer upp med allt det stöd och de råd våra medlemmar behöver i arbetsgivarfrågor.

Med ett noga sammanställt utbud av service och tjänster finns vi alltid till hands och möter upp med en nära, personlig kunskap om varje medlemsföretag. För medlemmarnas långsiktiga utveckling finns möjligheter till en framgångsrik personalpolitik med positiva effekter på företagets varumärke och konkurrenskraft.


Historik

Fastigo bildades 1946. Organisationen hette då KAB och hade endast kommunala och kooperativa bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar som medlemmar. 1994 bytte branschens största arbetsgivarorganisation namn till Fastigo och blev öppen för alla företag med anknytning till fastighetsbranschen.

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet genomgick fastighetsbranschen omfattande förändringar, precis som samhället i övrigt. Inom de flesta branscher förändrades arbetsmarknaden radikalt något som också skedde inom fastighetsbranschen. Det gjorde det allt mer angeläget att ena branschen i en gemensam ar-betsgivarorganisation. För att kunna utveckla arbetsgivarfrågorna på ett sätt som matchade företagens affärsmässiga mål bildades Fastigo; Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 1994. Därmed öppnade Fastigo dörren till en framgångsrik gemenskap i en heltäckande arbetsgivarorganisation med spetskompetens inom samtliga relevanta områden.


Fokuserad specialist med unik styrka

Med cirka 1 200 medlemmar som har drygt 20000 anställda är vi fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation.

Våra medlemmar finns i hela landet. Här finns såväl den lilla bostadsrättsföreningen, det stora privata eller kommunala fastighetsbolaget som förvaltningsentreprenörer. Vi är endast öppna för företag i fastighetsbranschen. En koncentration som ger oss en unik styrka. Ingen annan arbetsgivarorganisation har så bred och djup kunskap om fastighetsbranschen som vi har.

Som medlem får du bland annat

  • Heltäckande kollektivavtal som ger stor frihet
  • Experthjälp i arbetsgivarfrågor
  • SvarDirekt per telefon
  • Individuell service och företagsbesök
  • Ombud i domstol om en tvist skulle uppstå
  • Alltid aktuell information och senaste nytt
  • Tillgång till specialanpassad utbildning på flera nivåer
  • Statistik över gällande marknadslöner

Ladda ned:


Styrelsen

Cathrine Holgersson

VD, AB Gavlegårdarna
Styrelseordförande

Anders Nordstrand

VD, SABO

Ann Irebo

VD, HSB Skåne

Michael Carlsson

VD, HSB Malmö

Benth Jensen

VD, AB Ängelholmshem

Chris Österlund

VD, AB Botkyrkabyggen

Pernilla Bonde

VD, HSB Riksförbund

Jerker Eriksson

VD, AB Bostaden i Umeå

Marie Selin

Operativ chef, NP3 Fastigheter AB

Mikael Granath

VD, Willhem AB

Per-Henrik Hartmann

VD, Familjebostäder i Göteborg AB

Reinhold Lennebo

VD, Fastighetsägarna Sverige

Jonas Schneider

VD, AB Familjebostäder, Stockholm