Frågor & svar

Här hittar du svar på arbetsgivarfrågor gällande till exempel anställning, arbetstid och arbetsmiljö samt lönerelaterade frågor. 

Finns inte svaret på din fråga?
Kontakta SvarDirekt på 08 – 676 69 69 eller svardirekt@fastigo.se

Logga in för att se alla Frågor och svar