https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA

Semester

Semester regleras i kollektivavtalet samt i semesterlagen (SemL).

För mer information om vad som gäller för semester, se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta.

  • Översikt
  • Arbetsgivarnytt

Semesterförmåner

Alla arbetstagare, oberoende av anställningsform och arbetstid, har rätt till semesterförmåner bestående av semesterledighet, semesterlön samt semesterersättning.

Rätten till semesterledighet finns alltid, medan rätten till semesterlön måste tjänas in under anställningstiden. Semesterersättning utges efter att anställningen upphört.

Intjänandeår / semesterår

Vid beräkning av semesterförmån utgår man från intjänandeår då förmåner tjänas in och semesterår då förmåner tas ut.

Semesterledighet, nyanställning och kortare tidsbegränsad anställning

Avtalet anger det antal semesterdagar som arbetstagaren har rätt till under ett semesterår. För nyanställda arbetstagare finns vissa begränsningar i rätten till semesterledighet. Vid kortare tidsbegränsad anställning kan man träffa överenskommelse om att semesterersättning betalas istället för att semesterledighet läggs ut.

Semesterförläggning

För arbetstagare med fler än 20 betalda semesterdagar, ska minst 20 dagar förläggas och tas ut under semesteråret medan övriga dagar kan sparas. När semestern läggs ut gäller olika regler för huvudsemester, enstaka semesterdagar och sparade semesterdagar. Det finns begränsningar för hur semester kan förläggas under en arbetstagares uppsägningstid.

Arbetstagare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarperioden och att senast två månader innan semesterperioden börjar få besked om hur semestern kommer att vara förlagd.

Blanketter, mallar och checklistor
Externa länkar

Semesterlön

Semesterlön tjänas in i förhållande till arbetstagarens anställningstid under intjänandeåret. I kollektivavtalet finns regler kring semesterlönens storlek och dess utbetalning.  

För arbetstagare som byter sysselsättningsgrad finns formler i avtalet för beräkning av semesterlön.

Blanketter och mallar
Externa länkar

Sparad semester

Det finns särskilda regler som gäller när en arbetstagare vill ta ut semester som sparats under tidigare semesterår. Läs mer om dem i kollektivavtalet.

Semesterlönegrundande frånvaro

Viss frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande och ger enligt semesterlagen rätt till samma semesterförmåner som om man hade arbetat under denna tid.

Sjukfrånvaro under semester

Blir en arbetstagare sjuk under sin semesterledighet finns särskilda regler. Detta gäller även om arbetstagaren är långtidssjuk.

Semester under uppsägningstid

Det finns begränsningar i vilken rätt du som arbetsgivare har att förlägga semester under en arbetstagares uppsägningstid.

 

Semesterersättning

När en arbetstagare slutar sin anställning ska all innestående semester ersättas kontant, senast en månad efter att anställningen upphört.

 

Arbetsgivarnytt

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt på 08-676 69 69 eller via formuläret nedan.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Är du eller ditt företag inte medlem? Läs mer och bli medlem här!

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.