All statistik för fastighetsbranschen

Vad är rätt lön för en viss tjänst? Hur gör man en lönekartläggning? Ligger min vd-lön i paritet med andras? Med hjälp av Fastigos statistikerbjudande får du full koll på verkligheten. Det branschanpassade statistiksystemet Klassigo innehåller lönestatistik för en mängd yrkesroller i hela fastighetsbranschen. Statistiken är ett utmärkt verktyg inför löneförhandlingar, för att jämföra sig med branschens aktörer, eller för att se utvecklingstendenser.

Lönestatistik för hela fastighetsbranschen

Klassigo är ett system för lönestatistik för fastighetsbranschen, och det främsta verktyget för Fastigos statistikerbjudande.

Som medlem i Fastigo rapporterar du enkelt in dina siffror. Du får direkt ett kvitto på företagets löneökning från föregående år och ett underlag till lönekartläggning. Du kan även ta del av statistik från hela branschen, uppdelat på yrkesroller och regioner, och får en rättvisande bild av branschens faktiska löneläge. Klassigo ger dig helt enkelt ett komplett och tydligt underlag för både lönefrågor och andra statistiska analyser av din verksamhet.

För att ta del av statistiken i Arbetsgivarguiden – logga in här

Vd-löner i fastighetsbranschen

Sedan 10 år samlar Fastigo också in statistik över vd-löner i medlemsföretagen. Statistiken är mycket uppskattad och indelad i tre parametrar: företagets omsättning, antal anställda samt lägenheter och lokaler i kvadratmeter.

Uppgifter i vd-statistiken lämnas endast ut till vd och styrelseordföranden. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

SvarDirekt
svardirekt@fastigo.se
08-676 69 69

Nyckeltal i fastighetsbranschen

Varje år presenterar Fastigo nya nyckeltal för fastighetsbranschen. Tanken är att medlemsföretag ska kunna jämföra sina egna siffror med hur det ser ut i branschen i övrigt när det gäller arbetstid, åldersfördelning, semester och mycket annat.

Uppgifterna presenteras också i vår årliga rapport Mervärden. Ladda ner broschyren om du vill läsa mer om de viktigaste nyckeltalen för arbetsgivare i fastighetsbranschen.