HR-Huset

Fastighetsbranschens partner inom arbetsgivarområdet

Vi är ett dotterbolag till arbetsgivarorganisationen Fastigo vilket gör att vi alltid har tillgång till expertkompetens inom lön- och HR-området. Detta gör oss helt unika i branschen.

Lönehantering - outsourcing

Vi erbjuder löneoutsourcing till små och medelstora företag specialiserade på fastighetsbranschen. Med hjälp av våra lönekonsulter tar vi hand om hela eller delar av din lönehantering. Genom att låta oss sköta lönerna kan ni:

  • Alltid ha tillgång till senior lönekompetens, er lönechef i vårt team.
  • Säkra kvaliteten på er lönehantering och tillhörande bokföring.
  • Minska sårbarheten vid frånvaro på löneavdelningen.

HR-Huset AB använder Vismas Agda PS som är ett modernt webbaserat verksamhetssystem. Företaget arbetar från vilken dator som helst så länge det finns tillgång till internet.

Som utläggsmodul använder vi Expense.

HR-Chef att hyra

Behöver du tillfällig stöttning som HR-Chef, eller av en HR-Chef? HR-Huset har ett stort kontaktnät av underkonsulter specialiserade på fastighetsbranschen.

Lönekartläggningar

Från och med 1 januari 2017 blev företag med fler än 10 anställda ålagda att årligen genomföra en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även andra anställningsvillkor, såsom tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande, ska omfattas av kartläggningen. Tjänsten erbjuds hos HR-Huset med genomförande av personal från Fastigo

Serviceavtal/Rådgivning

Som medlem i Fastigo ingår expertkompetens inom arbetsgivarområdet. Är du inte medlem kan du teckna separat avtal för rådgivning.

Om HR-Huset

Vår historia

Våren 2015 genomförde Fastigo en Nöjd Medlemsundersökning. Den visade att medlemmarna generellt sett var nöjda med de tjänster som Fastigo tillhandahöll men också att det efterfrågades möjlighet att köpa kringtjänster kopplade till HR-området. Framför allt efterfrågades lönehantering vilket fick Fastigo att ställa sig frågan: Hur kan Fastigo bistå medlemsföretagen den specialisthjälp som efterfrågas? Ett befintligt vilande bolag startades upp med målsättning att ge medlemmarna ett mervärde i form av andra typer av tjänster än normalt en arbetsgivarorganisation bistår sina medlemmar med.

Affärsidé

Att erbjuda tjänster kopplade till lön- och HR-området. Med vår kännedom om fastighets-branschen och dess villkor erbjuder HR-Huset tjänster som förenklar och förbättrar vardagen för arbetsgivare.

Vision

Bolaget ska stötta Fastigos organisation i strävan att bli en komplett partner till branschen inom arbetsgivarområdet

Så här går det till

Uppstartstiden är beroende av vilka system ni använder idag och hur närvarande befintlig personal är vid en överföring av lönerna och ev tid- och/eller resesystem. Om ni behöver komma igång väldigt snabbt är det inga problem då vi har kunskapen och rutiner/processer för att göra detta på ett korrekt sätt.

Vi startar med ett telefonmöte för att få en första inblick i vilka förutsättningar som finns idag.

Tillsammans gör vi en kartläggning av er nuvarande lösning för att säkerställa vad ni har idag och hur ni önskar er framtida lösning. Vi presenterar oss och vår tekniska lösning.

Utifrån detta möte tar vi fram ett pris på implementationen och presenterar vår prismodell. Vi föredrar att debitera ett fast pris per lönespecifikation.

Avtalet innehåller en tydlig uppdragsbeskrivning för att säkerställa vem som gör vad och vad som förväntas av de olika rollerna på företagen.

Vi som jobbar här​

Anna Hiltunen

Löneadministratör HR-Huset
  • 08-676 69 46

Carina Källström

Löneadministratör HR-Huset
  • 08-676 69 01

Emelie Gustafsson

Löneadministratör HR-Huset
  • 08-676 69 06

Eva Nildén

Administrativ chef|VD HR-Huset
  • 08-676 69 38

Kristiina Blomberg

Löneadministratör HR-Huset
  • 08-676 69 36

Per Ströberg

Teamleader för HR-Huset
  • 08-676 69 37

Sandra Blomberg

Löneadministratör HR-Huset
  • 08-676 69 02