En komplett guide för arbetsgivare

Arbetsgivarguiden är Fastigos onlineresurs för arbetsgivare. Som medlem har du tillgång till grundnivån, där du snabbt och enkelt hittar kollektivavtal, lönestatistik, nyhetsbrev och alla tänkbara blanketter. För en liten extrakostnad kan du dessutom få fördjupningsnivån Medlem+. Då får du förutom grundnivån också tillgång till kommenterade kollektivavtal, policydokument, checklistor, arbetsmiljöföreskrifter, domar från Arbetsdomstolen och mycket annat. Arbetsgivarguiden är helt enkelt en komplett resurs för arbetsgivare i alla storlekar.

Maria Lindqvist, personalchef på Kopparstaden
”En jättebra bas för faktainhämtning”

Jag kan rekommendera Arbetsgivarguiden till alla arbetsgivare inom fastighetsbranschen som tecknat kollektivavtal inom Fastigos avtalsområden. Guiden är enkel att använda och ett mångsidigt verktyg. Jag använder den dels som en uppslagsbok för kollektivavtal, arbetsrätt och regler i allmänhet, dels för olika typer av mer formella blanketter och intyg. Jag har också använt checklistorna en del, t ex för arbetsmiljöronder, och arbetat vidare själv utifrån det underlaget. Att det finns domar från Arbetsdomstolen där kan också vara användbart.

Sören Wik, personalchef på Platen
”Kan rekommendera guiden till alla typer av arbetsgivare”

Arbetsgivarguiden är en jättebra bas för faktainhämtning. Vi använder den när vi behöver kolla upp en regel, veta vad som står i något av kollektivavtalen, eller när vi ska utforma policys för företaget. Jag kan rekommendera den till alla typer av arbetsgivare, både stora och små.