Webbinarium: AI och upphovsrätten

Innehållsbeskrivning Den snabba framväxten och integrationen av AI har väckt nya frågor kring upphovsrätt. Vem är det som äger bilder och texter som skapats av AI, och vem ansvarar för en AI som hämtar någon annans information och bilder? Detta webbinarium kommer att utforska den nuvarande regleringen om upphovsrätt relaterad till AI, samt de utmaningar […]

Test inlägg ny layout

Innehållsbeskrivning Utbildningen ger en genomgång av hanteringen av arbetsbrist. Den är utformad för att ge er en förståelse av de juridiska och praktiska aspekterna av arbetsbrist, inklusive dess formella hantering och konsekvenser. Det vill säga såväl regelverket och övrig ”best practice” för en smidig process i förhållande till personal och fackliga motparter behandlas.  Vi går […]

Klassigo – ordning och reda på yrken i branschen

Form: Digital Nivå: Grundläggande Har du funderat på lönespann för personer som jobbar med bostadsuthyrning, fastighetsskötsel, eller kanske bosociala frågor? Fastigo har färsk lönestatistik som du kan använda inför nyanställningar och den årliga lönerevisionen. Till grund för Fastigos unika lönestatistik finns Klassigo – ett partsgemensamt och unikt system för lönestatistik för fastighetsbranschen. Klassigo delar in […]

Webbinarium: AI Act – vad innebär den och hur kommer den att påverka oss?

Innehållsbeskrivning Under hösten 2023 har trilogförhandlingarna inom EU, i syfte att nå samsyn om en reglering av en AI och risker kopplade till AI-system, intensifierats. Strax innan jul kunde det konstateras att parterna lyckats nå en överenskommelse. Välkommen till ett webbinarium som utforskar innebörden av AI Act och dess betydelse för företag inom den svenska […]

Förhandling / samverkan i praktiken

Form: Fysisk och casebaserad Nivå: Mellan Casebaserad utbildning Det här är en casebaserad utbildning. Det vill säga en läroprocess där deltagarna ges möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska situationer genom att analysera, diskutera och lösa simulerade problem och scenarier i en berättelse om ett påhittat företag. Dessa ”fall” är utformade för att efterlikna de utmaningar och beslut […]

Trakasserier och kränkande särbehandling

Form: Fysisk och casebaserad Nivå: Mellan Casebaserad utbildning Det här är en casebaserad utbildning. Det vill säga en läroprocess där deltagarna ges möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska situationer genom att analysera, diskutera och lösa simulerade problem och scenarier i en berättelse om ett påhittat företag. Dessa ”fall” är utformade för att efterlikna de utmaningar och beslut […]

Webbinarium: Lärlingsavtal och AMI-anställning

Innehållsbeskrivning Fastigo har tillsammans med Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal tecknat två unika avtal som ger möjlighet att säkra fastighetsbranschens kompetensförsörjning (Lärlingsavtalet) samt minska långtidsarbetslösheten och öka inkluderingen (AMI-avtalet, anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser). Under webbinariet går vi igenom Lärlingsavtalet och AMI-avtalets olika unika förutsättningar att anställa. Att tänka på inför anställning, under anställningen och efter att […]

Arbetsrätt för chefer

Form: Fysisk och casebaserad Nivå: Avancerad Casebaserad utbildning Det här är en casebaserad utbildning. Det vill säga en läroprocess där deltagarna ges möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska situationer genom att analysera, diskutera och lösa simulerade problem och scenarier i en berättelse om ett påhittat företag. Dessa ”fall” är utformade för att efterlikna de […]

Fastigos avtal i praktiken: S-avtalet

Form: Digital Nivå: Mellan Fastigos avtal i praktiken Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt […]

Lönewebbinarium Fastigos I-avtal

Digital, kostnadsfri lönekonferens, Fastigos I-avtal 9 feb kl 10.00-11.00 Fastigos löneavtal på tjänstemannasidan är så kallade processlöneavtal, vilket innebär att dom bygger på en lokal lönebildningsprocess där de lokala parterna kommer överens om löneutrymmet.  Detta ger goda möjligheter till en företagsanpassad och flexibel lönebildning, men ställer också krav på de lokala parterna. Fastigo, Unionen, AiF och Ledarna […]

Lönewebbinarium Fastigos K-avtal

Digital, kostnadsfri lönekonferens 1 feb kl 14-15  Fastigos löneavtal på tjänstemannasidan är så kallade processlöneavtal, vilket innebär att dom bygger på en lokal lönebildningsprocess där de lokala parterna kommer överens om löneutrymmet.  Detta ger goda möjligheter till en företagsanpassad och flexibel lönebildning, men ställer också krav på de lokala parterna. Fastigo, Vision, AiF och Ledarna vill ge […]

Arbetsbrist – vad en arbetsgivare velat veta innan

Form: Fysisk och casebaserad Nivå: Mellan Casebaserad utbildning Det här är en casebaserad utbildning. Det vill säga en läroprocess där deltagarna ges möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska situationer genom att analysera, diskutera och lösa simulerade problem och scenarier i en berättelse om ett påhittat företag. Dessa ”fall” är utformade för att efterlikna de utmaningar […]

Webbinarium: FAVAL – Fastighetsbranschens valideringsverktyg

FAVAL är fastighetsbranschens unika valideringsverktyg som kompetenssäkrar branschens medarbetare. Att validera företagets medarbetare är en investering som bland annat möjliggör intern rörlighet samt att identifiera och fylla på det framtida kompetensbehovet. Under webbinariet går vi igenom på vilket sätt validering kan användas, tips på en lyckad valideringsresa och hur en validering praktiskt går till. Anslutningslänk […]

Semester – arbetsgivarens vanligaste utmaningar

Form: Fysisk och casebaserad Nivå: Avancerad Casebaserad utbildning Det här är en casebaserad utbildning. Dvs en läroprocess där deltagarna ges möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska situationer genom att analysera, diskutera och lösa simulerade problem och scenarier i en berättelse om ett påhittat företag. Dessa ”fall” är utformade för att efterlikna de utmaningar och […]

Webbinarium: Trygghetsfonderna – stöd vid arbetsbrist och uppsägning på grund av ohälsa   

Innehållsbeskrivning Vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl avseende ohälsa kan arbetsgivare och arbetstagare få personlig rådgivning och stöd via någon av Fastigos trygghetsfonder (Trygghetsfonden Fastigo-LO och Trygghetsrådet Fastigo).  Hör Trygghetsfondernas Carina Ahlberg Ericsson berätta om hur möjligheten till stöd och hjälp ser ut, och hur processen går till.  Upplägg Webbinaret genomförs digitalt […]

Webbinarium: Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering

På Fastigo vet vi att många har begränsat med tid, men att de har behov av fakta som det går att lita på. Genom våra webbinarier får du möjlighet att hålla dig uppdaterad på ett snabbt och enkelt sätt.  Innehållsbeskrivning Rehabansvaret i AML och AFS 2020:05 Vad innebär ansvaret? Vem bär ansvaret? Rehabprocessen Åtgärder Förstärkt […]

Fastigos avtal i praktiken: I-avtalet

Form: Digital Nivå: Mellan Fastigos avtal i praktiken Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas […]

Introduktion för chefer

Form: Digital Nivå: Grundläggande Den här populära kursen vänder sig till dig som är ny som chef i Fastigos medlemsföretag. Vi ger dig en snabbstart inom arbetsrätt och arbetsgivaransvar, samt ger dig en översikt av våra kollektivavtal. Fastigo har ett brett utbud av stöd och service, och här får du veta vilka delar som passar […]

Webbinarium: Vågar jag anställa någon med en NPF-diagnos?

Innehållsbeskrivning Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, såsom ADHD och autismspektrumstörning finns hos ungefär 1 av 10 svenskar. Vågar jag anställa någon med en diagnos? Vad kan vi som arbetsgivare tänka på för att ta fram det bästa hos personer med olika NPF-diagnoser? Medverkande Linnea Johansson har ADHD och autism, och behöver ha struktur och förutsägbarhet för att […]

Fastigos avtal i praktiken: F-avtalet

Form: Digital Nivå: Mellan Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt och hur […]

Arbetsrätt: Omreglering av anställning Copy

Kan arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten ändra i ett befintligt anställningsavtal? Arbetsgivare har i ibland behov av att förändra gällande anställningsvillkor för en arbetstagare, utan att det handlar om arbetsbrist där en tjänst dras in och arbetstagaren blir erbjuden en annan tjänst med andra villkor. Det kan handla om förändring av arbetsuppgifter, geografisk placering eller […]

Fastigos avtal i praktiken: K-avtalet

Form: Digital Nivå: Mellan Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt och hur […]

HR-dagarna 2023

Välkommen på en lunch-till-lunch konferens, vi ser fram emot att träffas! Årets tema är AI och digital framtid för fastighetsbranschen. Program   Torsdagen den 16 november   12.00 Lunch Westmanska Palatset, Holländargatan 17.       13.10 Astrid Sjögren –  AI-coach och public speaker, AI Sweden  ”AI och digital framtid för HR inom fastighetsbranschen”.  Hur […]

Arbetsrätt: Omreglering av anställning

Kan arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten ändra i ett befintligt anställningsavtal? Arbetsgivare har i ibland behov av att förändra gällande anställningsvillkor för en arbetstagare, utan att det handlar om arbetsbrist där en tjänst dras in och arbetstagaren blir erbjuden en annan tjänst med andra villkor. Det kan handla om förändring av arbetsuppgifter, geografisk placering eller […]

Webbinarium: Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett diskrimineringsgrund.. Det innebär bland annat att arbetsförhållandena ska passa alla, att förebygga och förhindra sexuella trakasserier, främja en jämn könsfördelning och att genomföra lönekartläggning. Under webbinariet går vi igenom hur arbetet ska genomföras i fyra […]