Webbinarium: Nya arbetsrättsliga regleringar från EU: påverkan gentemot svensk arbetsrätt?

Innehållsbeskrivning Detta webbinarium erbjuder en översikt av de senaste arbetsrättsliga regleringarna från EU och deras inverkan på svensk arbetsrätt. Webbinariet riktar sig till arbetsgivare som behöver förstå de nya regelverken och hur de påverkar svensk arbetsrätt, kollektivavtal och praxis. Under 45 minuter kommer vi att gå igenom de viktigaste förändringarna och vad de innebär för […]

Webbinarium: Kvittning och preliminär lön – praktisk hantering enligt Kvittningslagen

Innehållsbeskrivning Detta webbinarium ger praktiska verktyg och insikter i hur man korrekt hanterar korrigering av preliminär lön och när kvittning av lön kan ske. Genomgången kommer att täcka de mest relevanta aspekterna av Kvittningslagen och ge praktiska exempel på hur hanteringen ter sig i olika situationer. I webbinariet kommer vi att ge er, Preliminär lön: […]

Webbinarium: Föräldraledighet, vad gäller

Detta webbinarium ger en genomgång av föräldraledighet och de rättigheter och regler som omger denna. Webbinariet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för när rätt till föräldraledighet uppstår, hur föräldraledigheten kan förläggas och vilka begränsningar som kan finnas. Under 45 minuter kommer vi att gå igenom de viktigaste aspekterna av föräldraledighetslagen […]

Klassigo – ordning och reda på yrken i branschen

Har du funderat på lönespann för personer som jobbar med bostadsuthyrning, fastighetsskötsel, eller kanske bosociala frågor? Fastigo har lönestatistik som du kan använda inför nyanställningar och den årliga lönerevisionen. Till grund för Fastigos unika lönestatistik finns Klassigo – ett partsgemensamt och unikt system för lönestatistik för fastighetsbranschen. Klassigo delar in vanligt förekommande arbeten inom branschen […]

Fastigodagarna 2024

Planering för Fastigodagarna är i full gång! Välkommen på en lunch-till-lunch konferens den 14–15 november. Utbyt erfarenheter med HR-kollegor i branschen och lyssna till intressanta föreläsare. Temat för Fastigodagarna är Ledarskap från idé till utförande. I år är vi på World Trade Center i centrala Stockholm. Bland annat kommer vi att träffa Johan Book, certifierad […]

Introduktion för ny chef i ett Fastigoföretag

Den här populära kursen vänder sig till dig som är ny som chef i Fastigos medlemsföretag. Vi ger dig en snabbstart inom arbetsrätt och arbetsgivaransvar, samt ger dig en översikt av våra kollektivavtal. Vi går också in på vilken medlemsservice Fastigo erbjuder medlemsföretagen i sin roll som arbetsgivare. Innehåll • Arbetsrättens grunder • Arbetsgivaransvaret • […]

Webbinarium: Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett diskrimineringsgrund.. Det innebär bland annat att arbetsförhållandena ska passa alla, att förebygga och förhindra sexuella trakasserier, främja en jämn könsfördelning och att genomföra lönekartläggning. Under webbinariet går vi igenom hur arbetet ska genomföras i fyra […]

Lönekartläggning, så här gör du

Arbetsgivarens årliga lönekartläggning ska göras för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som en del i arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Kursen ger dig praktiska råd och tips för hur du steg för steg genomför en lönekartläggning. Innehåll • Nyttan med lönekartläggning • Gällande lagstiftning om lönekartläggning • Lönekartläggningens olika delar • Samverkan […]

Webbinarium: Beredskap och snöröjning

Innehållsbeskrivning Allt du som arbetsgivare behöver veta om beredskap. I fastighetsbranschen finns ofta behov av att ha arbetstagare som kan rycka ut utanför ordinarie arbetstid, för att hantera akuta fel fastigheter eller för att röja bort snö. Det kallas för att ha beredskap och reglerna om det hittar du i Fastigos F- och S-avtal. På […]

Fastigos avtal i praktiken: S-avtalet

Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt och hur avtalens regler förhåller sig […]

Fastigos avtal i praktiken: K-avtalet

Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt och hur avtalens regler förhåller sig […]

Fastigos avtal i praktiken: F-avtalet

Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt och hur avtalens regler förhåller sig […]

Fastigos avtal i praktiken: I-avtalet

Fastigos kollektivavtal är utformade för fastighetsbranschens behov och med en unik möjlighet till lokal anpassning. Det ställer krav på kännedom om hur avtalen ska tolkas och tillämpas i olika situationer. Våra avtalskurser ger dig en grundlig genomgång av avtalens regler från anställning till uppsägning, vad som kan anpassas lokalt och hur avtalens regler förhåller sig […]

Webbinarium: AI och upphovsrätten

Innehållsbeskrivning Den snabba framväxten och integrationen av AI har väckt nya frågor kring upphovsrätt. Vem är det som äger bilder och texter som skapats av AI, och vem ansvarar för en AI som hämtar någon annans information och bilder? Detta webbinarium kommer att utforska den nuvarande regleringen om upphovsrätt relaterad till AI, samt de utmaningar […]

Test inlägg ny layout

Innehållsbeskrivning Utbildningen ger en genomgång av hanteringen av arbetsbrist. Den är utformad för att ge er en förståelse av de juridiska och praktiska aspekterna av arbetsbrist, inklusive dess formella hantering och konsekvenser. Det vill säga såväl regelverket och övrig ”best practice” för en smidig process i förhållande till personal och fackliga motparter behandlas.  Vi går […]

Klassigo – ordning och reda på yrken i branschen

Har du funderat på lönespann för personer som jobbar med bostadsuthyrning, fastighetsskötsel, eller kanske bosociala frågor? Fastigo har färsk lönestatistik som du kan använda inför nyanställningar och den årliga lönerevisionen. Till grund för Fastigos unika lönestatistik finns Klassigo – ett partsgemensamt och unikt system för lönestatistik för fastighetsbranschen. Klassigo delar in vanligt förekommande arbeten inom […]

Webbinarium: AI Act – vad innebär den och hur kommer den att påverka oss?

Innehållsbeskrivning Under hösten 2023 har trilogförhandlingarna inom EU, i syfte att nå samsyn om en reglering av en AI och risker kopplade till AI-system, intensifierats. Strax innan jul kunde det konstateras att parterna lyckats nå en överenskommelse. Webbinariet utforskar innebörden av AI Act och dess betydelse för företag inom den svenska fastighetssektorn.    I webbinariet […]

Webbinarium: Lärlingsavtal och AMI-anställning

Innehållsbeskrivning Fastigo har tillsammans med Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal tecknat två unika avtal som ger möjlighet att säkra fastighetsbranschens kompetensförsörjning (Lärlingsavtalet) samt minska långtidsarbetslösheten och öka inkluderingen (AMI-avtalet, anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser). Under webbinariet går vi igenom Lärlingsavtalet och AMI-avtalets olika unika förutsättningar att anställa. Att tänka på inför anställning, under anställningen och efter att […]

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt för chefer Kunskap ger trygghet, vilket leder till ett bra och tydligt ledarskap. Att agera rätt kring de viktigaste arbetsrättsliga lagarna har stor påverkan på hur resultatet blir. Vad ingår egentligen i rollen som företrädare för arbetsgivaren för att kunna uppfylla skyldigheter och hävda rättigheter? Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i arbetsrätt […]

Lönewebbinarium Fastigos I-avtal

Digital, kostnadsfri lönekonferens, Fastigos I-avtal 9 feb kl 10.00-11.00 Fastigos löneavtal på tjänstemannasidan är så kallade processlöneavtal, vilket innebär att dom bygger på en lokal lönebildningsprocess där de lokala parterna kommer överens om löneutrymmet.  Detta ger goda möjligheter till en företagsanpassad och flexibel lönebildning, men ställer också krav på de lokala parterna. Fastigo, Unionen, AiF och Ledarna […]

Lönewebbinarium Fastigos K-avtal

Digital, kostnadsfri lönekonferens 1 feb kl 14-15  Fastigos löneavtal på tjänstemannasidan är så kallade processlöneavtal, vilket innebär att dom bygger på en lokal lönebildningsprocess där de lokala parterna kommer överens om löneutrymmet.  Detta ger goda möjligheter till en företagsanpassad och flexibel lönebildning, men ställer också krav på de lokala parterna. Fastigo, Vision, AiF och Ledarna vill ge […]

Arbetsbrist – vad en arbetsgivare velat veta innan

Form: Fysisk och casebaserad Nivå: Mellan Casebaserad utbildning Det här är en casebaserad utbildning. Det vill säga en läroprocess där deltagarna ges möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska situationer genom att analysera, diskutera och lösa simulerade problem och scenarier i en berättelse om ett påhittat företag. Dessa ”fall” är utformade för att efterlikna de utmaningar […]

Webbinarium: FAVAL – Fastighetsbranschens valideringsverktyg

FAVAL är fastighetsbranschens unika valideringsverktyg som kompetenssäkrar branschens medarbetare. Att validera företagets medarbetare är en investering som bland annat möjliggör intern rörlighet samt att identifiera och fylla på det framtida kompetensbehovet. Under webbinariet går vi igenom på vilket sätt validering kan användas, tips på en lyckad valideringsresa och hur en validering praktiskt går till. Anslutningslänk […]

Webbinarium: Trygghetsfonderna – stöd vid arbetsbrist och uppsägning på grund av ohälsa   

Innehållsbeskrivning Vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl avseende ohälsa kan arbetsgivare och arbetstagare få personlig rådgivning och stöd via någon av Fastigos trygghetsfonder (Trygghetsfonden Fastigo-LO och Trygghetsrådet Fastigo). Hör Trygghetsfondernas Carina Ahlberg Ericsson berätta om hur möjligheten till stöd och hjälp ser ut, och hur processen går till.  Upplägg Webbinaret genomförs digitalt […]

Webbinarium: Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering

Innehållsbeskrivning Rehabansvaret i AML och AFS 2020:05 Vad innebär ansvaret? Vem bär ansvaret? Rehabprocessen Åtgärder Förstärkt anställningsskydd Omställningsstöd och ohälsa   Webbinar presentatörer Lisa Strandberg, Förhandlare och rådgivare Fastigo och Charlotta Stensson, Förhandlingschef på Fastigo. Upplägg Webbinaret genomförs digitalt och är kostnadsfritt och pågår cirka 45 minuter. Anslutningslänk skickas några dagar innan kursstart till den […]