https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg

Exempel: Information om Arbetslivskonto till anställda på I-avtalet

Innehållsförteckning
Exempel: Information om Arbetslivskonto till anställda på I-avtalet
Innehållsförteckning
Exempel: Information om Arbetslivskonto till anställda på I-avtalet

Exempel: Information om Arbetslivskonto till anställda på I-avtalet

 Arbetsgivare  
 Arbetstagare  

 

I avtalet om arbetslivskonto mellan Fastigo och Unionen, Ledarna och AiF för nuvarande avtalsperiod avsätts ett utrymme som ger varje medarbetare en viss möjlighet till ett eget ställningstagande. Avtalstexten lyder så här:

”En del av den enskilde arbetstagarens månadslön avsätts för respektive avtalsår. Detta utrymme kan, efter överläggningar mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, användas till löneökning, avsättning till pension (pensionspremier) eller till arbetstidsförkortning.

Det valda alternativet ska gälla under hela avtalsperioden om inte de lokala parterna överenskommer om annat. Den närmare utformningen av arbetslivskontot samt hur detta ska administreras överenskommes mellan de lokala parterna. Parterna är överens om att hantera arbetstidsfrågan avtalsvägen och enligt denna modell. Parterna är vidare överens om att denna modell ska samordnas med eventuellt kommande lagstiftning om arbetstidsförkortning.”

Hos oss har företaget och fackklubbarna kommit överens om att ___ procent ska avsättas till arbetslivskontot.  Vi behöver därför få reda på hur var och en vill använda sitt arbetslivskonto.

Fyll i svarsformuläret nedan och lämna det till _____________________

senast den ___________. Lämnar du inte svar används ditt arbetslivskonto för löneökning enligt alternativ 1 nedan.

Har du några frågor eller funderingar, kontakta ___________________.

 

Mitt val för nuvarande avtalsperiod:

Avsättning om ___ procent motsvarar __ timmar eller, för i år ______ kronor.

__Alt 1: Jag väljer ingen avsättning, beloppet utges som löneökning.

__Alt 2: Jag väljer avsättning till pension (pensionspremier)

_______ kronor av min löneökning vill jag avsätta till pensionspremier.

Du kan också välja en premieinbetalning till något av följande försäkringsbolag. Kryssa i så fall för vilket försäkringsbolag premien ska betalas till.

__Försäkringsbolaget ___________________

__Försäkringsbolaget ___________________

__Försäkringsbolaget ___________________

__Alt 3: Jag väljer arbetstidsförkortning

____ timmar vill jag avsätta till min arbetstidsbank.

Arbetstagarens underskrift

 

 

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.