Premien är skattefri för den anställde. Utbetald ersättning beskattas.

Kommentar

Arbetsgivaren behöver inte betala sociala avgifter eller dra preliminärskatt. Skatt innehålls av försäkringsbolaget.