Premien är skattefri för den anställde. Utbetald ersättning beskattas och är pensionsgrundande då den utgör ett komplement till den allmänna försäkringens sjukersättning.

Kommentar

Arbetsgivaren behöver inte betala sociala avgifter eller dra preliminärskatt. Detta sköts av försäkringsbolaget.