Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på pensionskostnaden. Dock ska särskild löneskatt om 24,26 procent betalas på pensionskostnaden (beräknad enligt bokföringsmässiga grunder). Samma gäller för avsättning till pensionsreserv/pensionsskuld i balansräkningen.

Kommentar

Enligt huvudregeln medges årligt avdrag med max 35 procent av lönen dock max 10 prisbasbelopp. En lite komplicerad kompletteringsregel finns som kan medföra högre avdragsrätt. Pensionsreserven/pensionsskulden beskattas med avkastningsskatt.

Utbetald pension är skattepliktig. Preliminärskatt dras av utbetalaren (KPA).