Skatteplikt föreligger i princip för VD, ledande befattningshavare och styrelseledamöter som får försäkringspremie betald för att täcka sitt personliga skadeståndsansvar. Sker förmånsbeskattning torde dock avdragsrätt normalt föreligga för den anställde.

Kommentar

Eftersom försäkringen ofta är kollektiv är värdefördelningen svår att fastställa. Ibland kan kanske även företagets ansvar ingå. Vid förmånsbeskattning debiteras också arbetsgivaravgifter.