Skattefria, se dock villkoren i kommentaren.
Arbetskläder typ uniform är alltid skattefria. Även tillhörande skodon.

Kommentar

För att vara skattefria fordras att kläderna antingen är skydds- eller överdragskläder eller är särskilt anpassade för arbetet och inte lämpade för att användas privat. Är kläderna av en typ som kan användas privat bör arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp vara varaktigt applicerad på sådant sätt att kläderna inte med fördel kan användas privat.