Sak, vara, redskap eller tjänst som används både i tjänsten och privat är skattefri om villkoren i kommentaren är uppfyllda.

Kommentar

Varan eller tjänsten ska vara av väsentlig betydelse för utförandet av arbetsuppgifterna och förmånen ska vara av begränsat värde för den anställde privat och den ska svårligen kunna särskiljas från nyttan i anställningen.