Skattepliktigt, pensionsgrundande.

Kommentar

Arbetsgivaren ska dra preliminärskatt och betala sociala avgifter på hela beloppet.