Betal/kreditkort är skattefria om de tillhandahålls anställda som på grund av tjänsten behöver göra utlägg för arbetsgivarens räkning

Kommentar

Skattefriheten avser den årsavgift som arbetsgivaren betalar.