Upp till 25 kronor/mil skattefritt.

Kommentar

Bilersättning över 25 kr/mil är skattepliktig. Fast bilersättning måste omräknas i ersättning per körd mil.

Ersättning för resor till och från arbetet är i sin helhet skattepliktig. För anställda inom bygg- och anläggningsbranscherna med begränsad tid på varje arbetsplats utgör resa till och från arbetet dock tjänsteresa.