Under denna rubrik behandlas alla bilar som tagits i trafik under tiden första juli 2018 till 30 juni 2021. 

Skatteregel

För bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen under denna period bestäms förmånsvärdet på ett lite annorlunda sätt. Då summeras fyra beloppskomponenter ihop enligt följande:

+0,29 prisbasbelopp
+0,75 x statslåneräntan x nybilspriset
+9 % x nybilspriset
+Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Vid nybilspris överstigande 429 750 kronor multipliceras överskjutande belopp med 20 procent i stället för 9 procent

Kommentar

 Är bilen utrustad med teknik för drift med elektricitet eller andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja, t ex etanol och gasol, ska nybilspriset i förekommande fall sättas ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik. Skatteverket har listor på jämförbara bilar.

I övrigt gäller vad som sägs i omedelbart föregående uppslagsord.