Under denna rubrik behandlas alla bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2021 eller senare. 

Skatteregel

För bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen under denna period bestäms förmånsvärdet på ytterligare ett nytt sätt. Då summeras följande fyra beloppskomponenter ihop enligt följande.

+0,29 prisbasbelopp
+2,834 % x nybilspriset (ränterelaterat belopp)
+13 % x nybilspriset (ska spegla värdeminskning)
+Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Notera att till skillnad från äldre bilar så höjs inte procentsiffran i rad tre ovan för bilar dyrare än 7.5 prisbasbelopp.

I övrigt gäller vad som sägs i omedelbart föregående uppslagsord. Gäller även miljöbilar.

Kommentar

Denna förändring i bilförmånsbeskattningen är en del av den förändring i bilbeskattningen som går under namnet bonus-malus.

Andra raden i beräkningen ovan är tänkt att ungefärligen motsvara den räntebesparing som det innebär att slipp köpa egen bil. Räntan kan variera år från år, därför ej hopslagen med 13 procent på raden under. Formeln är (70 % x statslåneräntan) + 1 procentenhet.

Förmånsvärdet sätts ned till 75 procent vid tjänstekörning 3 000 mil eller mer per år.