Under denna rubrik behandlas bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2022 eller senare.

Skatteregel

Tidigare nedsättningar av nybilspriset för s k miljöbilar har utgått från priset på jämförbara icke- miljöbilar. Nu schabloniseras nedsättningen av nybilspriset till fasta belopp kopplade till typ av miljöbil. Nedsättningen görs på följande sätt. Beloppen i kronor.

Elbil, med teknik för drift helt med elektricitet som tillförs genom yttre energikälla: 350 000.

Vätgasbil, utrustad med bränslecellsteknik: 350 000.

Laddhybrid, utrustad med teknik för drift delvis med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla: 140 000.

Gasbil, utrustad helt eller delvis med teknik för drift med annan gas än gasol eller vätgas: 100 000.

Kommentar

Denna ändring i bilförmånsbeskattningen avser endast miljöanpassade bilar vilka blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2022 eller senare.

Med nybilspriset avses den komponent med samma namn som ingår i beräkningen av bilförmånvärdet. Se omedelbart föregående ruta om bilförmån ovan.

Nedsättningarna ovan får som högst uppgå till 50 procent av nybilspriset.